Stałe

Uwaga Rodzice!!!

PODPISY SKŁADANE PRZEZ RODZICÓW

ZGODNIE Z OTRZYMANĄ Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

OPINIĄ PRAWNĄ INFORMUJEMY, ŻE:

    Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, konieczny jest podpis ich obojga na wszelkich dokumentach związanych z rekrutacją – zapisania czy wypisania dziecka z przedszkola oraz edukacją przedszkolną. W kwestii odbierania dziecka z przedszkola przez osoby trzecie, wystarczy pisemne upoważnienie jednego z rodziców. W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.

Gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, niezbędny jest jedynie podpis rodzica posiadającego prawa rodzicielskie. Niezbędne jest dołączenia orzeczenia sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

W przypadku ograniczenia przez sąd prawa do kontaktów z dzieckiem danego rodzica do danego dnia i określonej jego pory, to tylko w tym dniu i o określonej porze osoba upoważniona przez tego rodzica może odebrać dziecko.

Dyrektor Przedszkola nr 119

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682.)

OREW  Fundacji  Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne

TRWA REKRUTACJA!

Na czym to polega?

Dziecko będzie  miało nie tylko zapewnioną opiekę przedszkolną lub szkolną, ale też stały dostęp do zespołu specjalistów: terapeuty SI, psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, masażysty czy fizjoterapeuty. W programie zajęć będą  m.in. muzykoterapia, rehabilitacja przez zabawę (play oryginal),  terapia koncepcją Emphaty Dolls (lalki terapeutyczne)  i inne ciekawe formy terapii dostosowane  do potrzeb dzieci.

Dla kogo OREW?

W ośrodku pomoc znajdą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Miejsce to zaspokaja też potrzeby dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi (osoby niewidome, niesłyszące czy mające problemy ruchowe). Wychowankami ośrodka mogą być dzieci od 3 roku życia, które z etapu przedszkolnego przechodzą płynnie na pierwszy, drugi i trzeci etap edukacji. Podopieczni mają tam zapewnioną opiekę do 25 roku życia.

Niezbędna dokumentacja na początek:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawność sprzężona).
 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty te należy przesłać mailem (skany, zdjęcia) lub dostarczyć osobiście do placówki.

Kolejna dokumentacja, po zweryfikowaniu powyższej:

 1. Podanie o przyjęcie do OREW
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 3. Kserokopia dowodu osobistego dziecka lub innego dokumentu zawierającego
  nr PESEL dziecka oraz adres jego zamieszkania
 4. W przypadku opiekunów prawnych – poświadczenie o sądowym przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem 7.
 5. Pakiet dokumentów wynikający z organizacji pracy OREW  (zgody, upoważnienia, oświadczenia, kwestionariusz)
 6. Istotna dokumentacja medyczna (rozszerzająca aspekt informacji zwartych
  w kwestionariuszu/wywiadzie)
 7. Dokumentacja przebiegu dotychczasowej edukacji dziecka
 8. Dokumentacja przebiegu dotychczasowej rehabilitacji dziecka
 9. Dokumentacja przebiegu dotychczasowej terapii dziecka

KONTAKT

Lidia Bukowska  – dyrektor OREW

tel. 533-262-002, mail: lidia.bukowska@pomocnamama.pl

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Fundacja Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne zaprasza!

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne – 4 godziny w miesiącu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Są to dzieci, które posiadają sprzężone niepełnosprawności na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespoły genetyczne, wcześniactwo oraz inne zaburzenia rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii. Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.

Jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, Rodzic lub Opiekun może  takie uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W skład Zespołu WWR wchodzą różni specjaliści min. logopeda, fizjoterapeuta, psycholog i pedagog.

Kontakt w sprawie przystąpienia do Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: Agnieszka Rausz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

tel. 504-610-984, mail: agnieszka.rausz@pomocnamama.pl

Po przebytej chorobie zakaźnej rodzic ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może już uczęszczać do przedszkola.

Dzieci mogą być odbierane z przedszkola tylko przez osoby posiadające pełną zdolność  prawną, czyli OSOBY PEŁNOLETNIE 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna  nr 7

ul. Św. Antoniego 42 Starołęka

tel.61 8721050

psycholog

Paulina Dubińska

poniedziałek 9.00-13.00

wtorek 12.00-16.00

środa 9.00-13.00

czwartek 11.00- 15.00

piątek 9.00- 13.00

pedagog

Dorota Madalińska

poniedziałek 14.00-18.00

wtorek 7.30-11.00

środa 12.30-18.00

czwartek 7.30- 11.00

piątek 7.30-11.00

W roku szkolnym 2017/2018

  wybrany został

        Program wychowania przedszkolnego

nr dopuszczenia 1/2017

„W kręgu zabawy”

Jadwiga Pytlarczyk

oraz

Program do nauki religii dla 5 latków

AZ-001/10

„Kochamy Pana Boga”

Program do nauki religii dla 6 latków

AZ-0-04/4

„Jesteśmy dziećmi Pana Boga”

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close