Stałe

Pomoc prawna, porady obywatelskie oraz punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

link poniżej

Pomoc prawna

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie opinie o dziecku wystawiane będą przez nauczycieli w terminie do 10 dni roboczych po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem do dyrektora.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz cel wystawienia.

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci musi zostać utworzony zespół. W przedszkolach ogólnodostępnych ze względu na brak specjalistów nie tworzy się w/w zespołów.

Wyznaczono 3 placówki na terenie Poznania, w których utworzono zespoły:

  1. Zespół Szkół Specjalnych nr 103
  2. Zespół Szkół Specjalnych nr 107
  3. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci  niesłyszących w Poznaniu

Uwaga Rodzice!!!

PODPISY SKŁADANE PRZEZ RODZICÓW

ZGODNIE Z OTRZYMANĄ Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

OPINIĄ PRAWNĄ INFORMUJEMY, ŻE:

    Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, konieczny jest podpis ich obojga na wszelkich dokumentach związanych z rekrutacją – zapisania czy wypisania dziecka z przedszkola oraz edukacją przedszkolną. W kwestii odbierania dziecka z przedszkola przez osoby trzecie, wystarczy pisemne upoważnienie jednego z rodziców. W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.

Gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, niezbędny jest jedynie podpis rodzica posiadającego prawa rodzicielskie. Niezbędne jest dołączenia orzeczenia sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

W przypadku ograniczenia przez sąd prawa do kontaktów z dzieckiem danego rodzica do danego dnia i określonej jego pory, to tylko w tym dniu i o określonej porze osoba upoważniona przez tego rodzica może odebrać dziecko.

Dyrektor Przedszkola nr 119

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682.)

Dzieci mogą być odbierane z przedszkola tylko przez osoby posiadające pełną zdolność  prawną, czyli OSOBY PEŁNOLETNIE

W roku szkolnym 2022/2023

  wybrany został

        Program wychowania przedszkolnego

„W kręgu zabawy”

Jadwiga Pytlarczyk

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close