Informacje o przedszkolu

Przedszkole nr 119 jest jednym z państwowych, publicznych przedszkoli. Placówka zlokalizowana jest w środku osiedla Piastowskiego w  budynku wolnostojącym. Usytuowanie, wielkość, stan zatrudnienia mają wpływ na środowisko rodzinne wychowanków.

Przedszkole funkcjonuje w parterowym budynku otoczonym dużym ogrodem o powierzchni 4848m² i wyposażonym w przeplotnie, huśtawki, piaskownice oraz estetyczne i bezpieczne elementy  drewniane służące do zabaw dzieci na świeżym powietrzu.

Ponadto posiada patio, które służy szczególnie we wrześniu do zabaw dzieciom najmłodszym dopiero aklimatyzującym się w przedszkolu.

Przedszkole jest czynne

w godzinach

   

6.00-17.00

Wirtualny spacer po przedszkolu

Fragment Hymnu Przedszkola „Poznań to moje miasto rodzinne”

aula

Nasze sale…

 

dzieci 6 letnie

 

dzieci 4 letnie

 

dzieci 5 letnie

 

dzieci 3 letnie

ogród

Zachęcamy do zapoznania się też z innymi informacjami na temat naszej placówki, które umieszczone są w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

@

p119poznan@gmail.com

61 877 22 20

O NAS

W przedszkolu dobro i podmiotowość dziecka jest wartością nadrzędną

Nowo powstałe osiedle  doczekało się  przedszkola i 22 listopada 1969 r.  oddano do użytku  budynek Przedszkola Nr 119 im. Lecha. W ciągu 40 lat  placówką kierowały różne  panie, niezależnie  od osób kierujących placówką, czasów w jakich przyszło przeżywać dzieciństwo, dzieci zawsze miały i mają prawo do śmiechu, radości i zabawy.  Bale, uroczystości, wycieczki, goście, zabawy, edukacja, śmiech – wszystko to stanowi treść życia przedszkolaka.

Bale karnawałowe zawsze pełne gwaru i muzyki, z latami bogaciły się o nowe postaci bliskie współczesnemu dziecięcemu światu, tak więc obok  księżniczek, królewiczów, wróżek, pojawiały się ulubione postaci z bajek Disneya oraz filmów dla dzieci. Z czasem pojawiły się również bale jesienne a z nimi postacie ze świata przyrody np: jeżyki, muchomorki, dynie oraz wiele innych.

Przeżywamy wspólnie Święta i pielęgnujemy tradycje. W okresie  Świąt Bożego Narodzenia zawsze z niecierpliwością oczekiwany i mile witany był i jest Gwiazdor. Czasem przychodzi z rózgą do bardziej niesfornych dzieci, ale  tak naprawdę najczęściej z workiem wspaniałych prezentów.

Okres bożonarodzeniowy to tradycja spożywania odświętnego posiłku, u nas jest to  szczególny obiad- obiad Wigilijny! W tym czasie dzieci przygotowują Jasełka, które prezentują młodszym dzieciom, swoim najbliższym oraz poza murami przedszkola.

Po długiej zimie z radością wszyscy oczekujemy nadejścia wiosny, dzieci z najstarszej grupy przygotowują symbol odchodzącej Pani Zimy- Marzannę, którą ze śpiewem na ustach żegnają, a wracają z wiosennymi gaikami.

Wiosna to czas radosnych  spotkań z Zającem Wielkanocnym- wspólna zabawa i oczywiście upominki. Ponadto tradycją stało się  również  świąteczne wielkanocne śniadanie, które tego dnia smakuje wyjątkowo.

Mama, tata, babcia, dziadek  to osoby najbliższe dla małego dziecka i za to, że są, że kochają je bezwarunkowo dzieci dziękują corocznie swoim bliskim tańcząc, śpiewając, recytując, zamieniając się w aktorów. Tradycją jest również przygotowanie drobnych, ale własnoręcznie wykonanych upominków.

Uroczystości w Przedszkolu Nr 119  odbywały się zawsze-  niezależnie od czasów- cóż zmieniał się tylko  charakter, nazwa, data, ale śmiech i radość tworzenia były jednakowe.

Latem podczas zakończenia roku żegnamy się z najstarszymi przedszkolakami, a jesienią witamy najmłodsze. Obie uroczystości „Pasowania na przedszkolaka” i „Pożegnanie starszaków” są od wielu już lat stałym elementem życia naszej placówki.

Przedszkole to również miejsce, które odwiedzali  i odwiedzają ciekawi ludzie, mniej znani, bardziej znani: artyści, tancerze,  śpiewacy, aktorzy, którzy wprowadzają dzieci w świat, muzyki, tańca, teatru.

Odwiedzają nas również przedstawiciele różnych zawodów np policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy, którzy bawiąc- edukują, jak zachować się i  jak  wystrzegać się sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Życie przedszkolaków to także sport w różnych formach. Olimpiady, turnieje, zawody wewnętrzne i zewnętrzne przy współpracy z pobliskimi Szkołami Podstawowymi, z pobliskimi przedszkolami. Wspólna zabawa to zdrowa, sportowa rywalizacja, to pokonywanie trudności i odnoszenie sukcesów.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wychowanków z grupy straszaków- dwukrotnie zostali zwycięzcami  Turnieju Piłki Nożnej, a turniejowe trofea zdobią  szatnię przedszkola.

Liczne wyjścia i wycieczki  cieszą się ogromnym powodzeniem i zawsze budzą radość i wiele emocji.

Bogate życie przedszkolaka dodatkowo wzbogacają różne koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, dnie inne niż zwykle np Festyny Rodzinne, które bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych  i są elementem łączącym pokolenia.

W swoich działaniach idziemy o krok  dalej i wychodzimy poza  nasze podwórko, a mianowicie pokazujemy  naszym  dzieciom, że obok żyją ludzie inni,  co nie znaczy gorsi, ludzie  niepełnosprawni, ludzie starsi, często dużo mniej sprawni, którzy też mają prawo do radości i uśmiechu. Dlatego współpracujemy z Przedszkolem Bartek oraz z domem opieki społecznej. Dzieci przedstawiają im przygotowane  programy artystyczne z różnych okazji.

To tylko fragment życia  naszego przedszkola, zachęcamy  i zapraszamy  do nas…

W naszym przedszkolu wykorzystujemy elementy różnych metod pracy np Edukację przez ruch, Pedagogikę zabawy, Gimnastykę rytmiczną A i M Kiniessów, Gimnastykę twórczą R. Labana, Opowieść ruchową J. C. Thulina, Masażyki relaksacyjne- Metodę dobrego Startu M. Bogdanowicz, Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, bajkoterapię, Batti- Strauss, a szczególnie Sojusz metod E Arciszewskiej.

Sojusz metod– to wprowadzanie dziecka w świat pisma przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności imienia dziecka. Dziecko przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowanie pisaniem i czytaniem. W metodzie tej rozpoczyna się od czytania globalnego własnego imienia. Dziecko dostrzega różnicę między kształtem poszczególnych liter w zapisie własnego imienia. Kolejny etap metody to nazywanie świata- etykietowanie najbliższego otoczenia czyli manipulowanie napisami, zdaniami.

Do realizacji założeń sojuszu metod w przedszkolu wykorzystuje się zabawy i gry z całymi wyrazami, zabawy z imionami, etykietowanie obrazków i przedmiotów. W drugim etapie następuje prezentacja pełnego alfabetu bez ograniczeń, ćwiczenia fonetyczne oraz słuchowe.

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Otwarcie na dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Tworzymy dzieciom warunki do łatwiejszej adaptacji w przedszkolu. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach takich jak: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata.

W naszym przedszkolu dziecko:

  • Ma szansę wszechstronnego rozwoju.
  • Rozwija aktywność twórczą.
  • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.
 • Obcuje ze sztuką.

Dążymy do tego, aby dzieci w naszym przedszkolu były:

 • tolerancyjne
 • bezpieczne
 • samodzielne
 • akceptowane
 • ciekawe świata
 • gotowe do niesienia pomocy
 • wrażliwe
 • przestrzegające zasad funkcjonowania w grupie
 • rozumiejące potrzeby innych
 • szanujące wspólne dobro

 

W naszym przedszkolu przestrzega się praw dziecka

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka, tak  jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Dlatego w naszym przedszkolu zwracamy uwagę na konieczność przekazywania najmłodszym informacji o ich prawach.

           

Prawo do imienia i nazwiska

Każde dziecko od momentu urodzenia ma prawo do imienia i nazwiska, a także do określenia obywatelstwa.

Prawo do bycia dzieckiem

Dziecko ma prawo do bycia dzieckiem. Nie może pracować. Powinno się bawić, uczyć i nawiązywać przyjaźnie z innymi dziećmi.

Prawo do wzrastania w wolności i pokoju.

Wszystkie dzieci maja prawo do otrzymywania informacji, wyrażania swojego zdania, opowiedzenia o tym, co powoduje u nich ból czy im przeszkadza. Mają prawo do życia w wolnej ojczyźnie.

Prawo do otrzymywania ochrony

Dziecko powinno wiedzieć, że ma prawo do bycia chronionym i otoczonym opieką przez osoby dorosłe. Rodzice czy opiekunowie powinni je chronić przed wszystkim, co dla nich złe: zadawaniem bólu, pracą fizyczną oraz innymi czynnikami wywołującymi u nich strach czy dyskomfort. Każde dziecko powinno czuć się bezpiecznie.

Prawo do opieki, zdrowia i życia

Dzieci, które mają problem fizyczny albo natury psychologicznej, mają prawo do opieki, która wpłynie na lepszą jakość ich życia.

Prawo do życia w rodzinie

Każde dziecko ma prawo do posiadania rodziny, która będzie je chroniła, a dorośli zapewnią mieszkanie i wyżywienie. Aby dzieci wzrastały zdrowe, potrzebują miłości, ciepła rodzinnego i poczucia bezpieczeństwa.

Prawo do równego traktowania

Nikt nie może być traktowany odmiennie ze względu na swój kolor skóry, pochodzenie albo wyznawaną religię. Wszyscy jesteśmy ludźmi równymi w prawach i powinniśmy wzajemnie się szanować.

Prawo do ochrony przed porzuceniem i wykorzystywaniem

Każde dziecko ma prawo być chronione przed porzuceniem i wykorzystywaniem.

Prawo do opieki zdrowotnej

Każde dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej; konsultacji lekarskiej, a w razie potrzeby do opieki szpitalnej.

Prawo do edukacji

To jedno z najważniejszych praw. Dziecko ma prawo do nauki, do zdobywania wiedzy. Wszystkie dzieci powinny umieć pisać i czytać. Edukacja jest potrzebna do pełnego rozwoju człowieka.

Ponadto w ciągu dnia dziecko ma prawo do:

  • spokoju i samotności, gdy tego chce
  • do wypoczynku, gdy jest zmęczone
  • do niewiedzy
  • do niepowodzeń i łez
  • do wypowiadania swoich myśli i uczuć
  • do radosnej zabawy
   • do szacunku ze strony rówieśników i osób dorosłych
  • do fantazji i swoich światów

Przedszkole jest organizacją mającą swoją strukturę organizacyjną oraz realizującą cele i zadania. Podstawą uzyskania informacji na temat struktury i realizowanych zadań jest „Statut Przedszkola” oraz „Program Rozwoju Przedszkola”. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 30 czerwca, pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, a termin przerw ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców. Wychowankowie przedszkola to dzieci w wieku 3 do 6 lat. W naszym przedszkolu  kładzie się nacisk na opiekę sprawowaną nad dziećmi. Opieka ta jest stała i bezpośrednia, a metody i sposoby oddziaływań dostosowane są do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb. Poza tym dzieci mają zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż oraz współpracuje z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb i zgody rodziców konsultację i pomoc. Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem. Cały personel przedszkola stara się tworzyć miłą atmosferę współpracy z rodzicami dla dobra naszych wychowanków.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00-8.20   schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne

8.20-8.30   czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do posiłku

8.30-9.00    śniadanie

9.00-9.30   zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne

9.30-10.30  zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

10.30-11.15  zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (grupy starsze)

11.15-11.30  czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do posiłku

11.30-11.45  I obiad- zupa

11.45-13.15  odpoczynek-leżakowanie (grupy młodsze), ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w ogrodzie (grupy starsze)

13.15-13.30  czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do posiłku

13.30-14.00  obiad

14.15-17.00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,  rozchodzenie się dzieci

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close