Muchomorki

mgr Monika Czarnecka

mgr Magdalena Taczała

j. angielski- Dorota Krzywkowska

poniedziałek i środa 8.50- 9.20

gimnastyka korekcyjna- mgr Iwona Kaczmarek

środa 11.40- 12.40

logopedia- mgr M. Barańczak

czwartek 8.00-14.00

religia- mgr Maria Kozłowska

piątek 12.00- 13.00

 

Co będziemy robić w styczniu?

 1. Posługujemy się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności.
 2. Przygotowujemy inscenizację słowno- muzyczną „W krainie bajek” przyjmujemy na siebie określone role, tworzymy scenografię, wykorzystujemy także niewerbalne środki wyrazu np. ruchy ciała, rąk, mimikę twarzy.
 3. Uczymy się mówić o uczuciach miłości, przywiązania i szacunku do bliskich osób, rozumiemy, że należy szanować osoby starsze i właściwie zachowywać się w ich towarzystwie.
 4. Określamy czas trwania różnych czynności przez obserwowanie ruchu wskazówek  zegara w sali „stąd- dotąd”, podział godziny na minuty i sekundy. Zdobywamy doświadczenia sprzyjające porównywaniu czasu wykonywanych czynności i stosujemy określenia: długo- dłużej, krótko- krócej, teraz- przedtem, potem- najpierw.
 5. Dbamy o własne zmysły i higienę układu nerwowego- nabywamy umiejętność hamowania własnych reakcji agresywnych: uczymy się panować nad własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów.
 6. Wspólnie z dorosłymi dbamy o swój estetyczny wygląd, dostosowujemy nasz ubiór do temperatury panującej wewnątrz i poza przedszkolem- w dalszym ciągu usprawniamy samoobsługę ubierania się i rozbierania w szatni.
 7. Ćwiczenia słuchowe- dzielimy wyrazy na sylaby i ustalamy ich ilość, wysłuchujemy głoski w nagłosie,  wygłosie i śródgłosie; łączymy głoski w sylaby i je odczytujemy.
 8. Ćwiczymy sprawność grafomotoryczną podczas wykonywania zadań graficznych w kartach pracy oraz podczas wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, nieużytków i przyborów.
 9. Poznajemy obraz graficzny: głoski „f”- pisaną i drukowaną literę F, f” na podstawie wyrazu „fryzjer”, „Felek”, głoski „p” – pisaną i drukowaną literę „P, p” na podstawie wyrazu „pingwin”, „Paweł”, głoski „s”- pisaną i drukowaną literę S, s” na podstawie wyrazu „sanki”, „Sławek” i „z”- pisaną i drukowaną literę Z, z” na podstawie wyrazu „zegar”, „Zenek”, a także cyfry:  „8” i „9”.

 

LATERALIZACJA

Lateralizacja to specjalizacja funkcji lewej i prawej półkuli mózgu, która przejawia się w dominacji ręki, oka, ucha i nogi czyli inaczej przewaga ruchowa jednej strony ciała.

Dziecko nie rodzi się prawo czy leworęczne. Dominacja stronna i lateralizacja powstaje podczas wzrastania przy udziale różnych czynników biologicznych (mechanizmy genetyczne- dziedziczenie, hormonalne) i środowiskowych (dziecko uczy się chodzić, manipuluje przedmiotami za pomocą rąk, jest aktywne, poznaje świat  i w ten sposób dziecko kształtuje  swoją lateralizację)

 

Modele lateralizacji

 • Lateralizacja jednorodna

Dominacja lewej półkuli- czyli prawa ręka, prawe oko, prawe ucho, prawa noga- lateralizacja prawostronna jednorodna

Dominacja prawej półkuli- czyli lewa ręka, lewe oko, lewe ucho, lewa noga- lateralizacja lewostronna jednorodna

 

 • Lateralizacja skrzyżowana– kiedy któryś ze zmysłów wypada na inną stronę półkuli tzn. narządy prawe bądź lewe dominują, ale nie jest to wszystko po jednej stronie
 • np prawa ręka, prawe oko, lewe ucho, lewa noga

 

 • Lateralizacja nieustalona

Nie wiadomo, która strona dominuje, półkule walczą, ani jedna ani drugą nie przejęła kontroli nad daną funkcją.

np dziecko jest oburęczne

 

Dzieci z lateralizacją skrzyżowaną wymagają ćwiczeń stymulujących, które pomogą mu uniknąć trudności w nauce czytania i pisania. Ćwiczenia te nie zmienią preferencji mózgu, ale poprawią mózgowe procesy analizowania bodźców, zapobiegając tym samym ewentualnym negatywnym konsekwencjom braku właściwej lateralizacji (specjalizacji w półkulach) funkcji poznawczych. Ćwiczenia mają nauczyć mózg kontroli, nauczyć patrzenia i widzenia, słuchania i słyszenia, myślenia w taki sposób by nie gubić informacji.

 

Ćwiczenia powinny zawierać zadania doskonalące:

 • koordynację wzrokowo- ruchową
 • analizę i syntezę wzrokową
 • słuchanie mowy i uwagi słuchowej
 • zachowanie uwarunkowanego kulturowo kierunku czytania-od lewej do prawej/ góra- dół
 • powtarzanie i tworzenie sekwencji ruchowych, wzrokowych i słuchowych

 

Dzieci lewooczne mogą:

 • mieć problemy z czytaniem w kierunku od lewej do prawej
 • mylić litery podobne np. M-W, P- B, L- J, A- Y, gubić litery, pomijać głoski czy sylaby w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach, znaki w działaniach matematycznych, przeskakiwać podczas czytania
 • mieć trudności w rozwiązywaniu zadań z zakresu analizy i syntezy wzrokowej (np.: łączenie w pary takich samych obrazków, odnajdywanie różnic na obrazkach, składanie obrazków z części, dorysowywanie brakujących elementów)
 • mieć kłopoty z rozpoznawaniem wzorów odwróconych, zawierających lustrzane odbicia, różniących się jednym elementem lub brakiem danego elementu: 12-21, O- Ó, +/-
 • niedokładne przetwarzać informacje wzrokowe
 • wykazywać niechęć do rysowania

 

Dzieci lewouszne mogą:

 • mieć zaburzenia słuchu fonemowego czyli trudności z różnicowaniem dźwięków mowy
 • gubić sylaby czy głoski w usłyszanych wyrazach
 • mieć słabą pamięć słuchową
 • problemy z naturalnym uczeniem się reguł językowych
 • mieć zaburzenia sekwencji słuchowych
 • trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu
 • potrzebują dłuższego czasu na zrozumienie treści werbalnych
 • mieć skłonność do negatywnych emocji
 • niepłynność mowy
 • wady wymowy

Starajmy się mówić do prawego ucha żeby stymulować lewą półkulę, bo lewa półkula jest półkulą nastawioną na odbiór języka.

 

W przypadku lateralizacji skrzyżowanej bardzo ważne jest ograniczenie bodźców prawopółkulowych, czyli zmniejszenie czasu, jaki spędza dziecko przed ekranem telewizora, komputera, smartfona, radia czy czasu spędzanego z zabawkami grającymi, a więcej czasu poświęcać na wykonywanie poniższych ćwiczeń. Ćwiczenia przyniosą efekt jeśli będą wykonywane codziennie, regularnie, do pół godziny. W trakcie ćwiczeń dziecko powinno mieć możliwość maksymalnego skupienia i wyciszenia się– należy wyłączyć grające w tle sprzęty, zadbać o ciszę i spokój.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA

Rozwijanie motoryki małej czyli sprawności rąk i palców, np.

 • rysowanie, malowanie palcami, wyklejanie, wydzieranie i wszelkie inne prace plastyczne
 • nawlekanie małych elementów na sznurek, żyłkę
 • lepienie z plasteliny i z innych mas, zabawa piaskiem kinetycznym, gniotki sensoryczne, np. balonik wypełniony mąką
 • rysowanie palcem po śladzie, piasku, wodzie, w powietrzu
 • naśladowanie gry na instrumentach
 • tworzenie kompozycji z różnych elementów w formie mozaikowej, wzorów, szlaczków
 • ćwiczenia grafomotoryczne np. rysowanie określonych figur, wzorów pod dyktando – np. trzy kratki w lewo, dalej jedna w górę, szlaczków itp.

Rozwijanie motoryki dużej czyli ogólnej sprawności oraz koordynacji rąk i nóg, np.

 • spacerowanie, bieganie, skakanie przez skakankę, gra w piłkę, jazda na rowerze, rolkach, zabawa na placu zabaw, pływanie i inne sporty
 • śpiewanie z pokazywaniem- sekwencje ruchowe
 • gry i ćwiczenia równowagi (odczuwanie symetrii własnego ciała)– drabinki, przyrządy gimnastyczne, chodzenie po równoważni, zjeżdżalnia, tunel, przeskakiwanie ze słupka na słupek
 • łączenia rzutów i chwytów w ruchu: toczenie piłek, obręczy biegiem; podbijanie balonu palcami prawej i lewej ręki
 • zagadki ruchowe itp.

Rozwijanie percepcji wzrokowej czyli zdolności postrzegania, np.

 • układanie pociętych obrazków, puzzli i układanek
 • wyszukiwanie konkretnych elementów, różnic na obrazkach,
 • gry typu memory, układanie domino
 • dobieranie w pary
 • odwracanie wzorów
 • zapamiętywanie elementów
 • oglądanie obrazka, zakrycie, narysuj to co widziałeś
 • wyszukiwanie identycznych sylab i liter w wyrazach, wyszukiwanie liter w tekście

Rozwijanie percepcji słuchowej, czyli zdolności wysłuchania i rozróżniania dźwięków, np.

nadrzędny cel ćwiczeń słuchowych to SŁUCHANIE JĘZYKA!

 • wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia
 • wystukiwanie, wyklaskiwanie rytmu
 • powtarzanie rytmów
 • śpiewanie piosenek
 • taniec w rytm muzyki
 • składanie wyrazów z sylab
 • rozkładanie wyrazów na sylaby
 • zabawy z rymami
 • różnicowanie sygnałów słuchowych i wzrokowych, np. niski dźwięk – określa skręt w prawo, wysoki – prosto, czerwona chorągiewka – w lewo, żółta – stop itp
 • zabawy słuchowe „Skąd pochodzi głos – tam się należy obrócić”
 • wyliczanki- sekwencje słuchowo-ruchowe
 • czytanie wierszy: osłuchiwanie się, uzupełnianie wersów
 • piosenki (śpiewane, nie z płyt) osłuchiwanie się, uzupełnianie, wspólne śpiewanie, dokończenie wersów
 • zagadki
 • złożone polecenia i instrukcje np. rysowanie wg poleceń
 • rozmowa o wysłuchanej bajce, wierszu
 • zabawy oparte na pamięci i uwadze słuchowej, np. „Co zabiorę na bezludną wyspę?”- dziecko wymienia, dokładając kolejno wybrane rzeczy
 • wspólne tworzenie opowiadań
 • czytanie bajek itp

Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, np.

 • utrwalanie stronności prawa-lewa
 • wykonywanie poleceń np. dotknij lewą ręką prawego oka
 • utrwalanie słów określających położenie w przestrzeni i na płaszczyźnie (nad, pod, obok, za) np. gdzie jest książka? z prawej, z lewej strony, na stole, pod stołem, itp.
 • wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko np. włóż lewą rękę do lewej kieszeni osoby stojącej naprzeciwko
 • zabawy naśladowcze- żywe posągi, lustro
 • ćwiczenie kierunków: prosto, w lewo, w prawo, chody na wprost połączone ze skrętami w lewo, prawo na sygnał, chodzenie w ślimaka w ósemkę, bieg slalomem

Rozwijanie procesów myślowych – angażowanie lewej półkuli, np.

 • tworzenie zbiorów według jakiejś cechy: kategoryzowanie względem koloru/wielkości/kształtu
 • sekwencje czyli naśladowanie układów- układamy wzór dziecko pod spodem układa taki sam
 • kontynuowanie- początek układamy sami, a dziecko robi to dalej trudniejsza forma sekwencji czyli układamy pewien wzór i z gotowego wzoru wykładamy pewne elementy, a dziecko ma te braki uzupełnić
 • szeregi- od najmniejszego do największego i odwrotnie, szereg obrazków czyli np. jak powstaje domek- co pierwsze, co drugie itd, układanie historyjek obrazkowych

Przetwarzanie materiału od lewej do prawej strony (zgodnie z kierunkiem czytania i pisania)

 • układania od lewej do prawej strony
 • rysowania elementów kolejno od lewej do prawej strony
 • głośne liczenia ze wskazywaniem palcem elementów
 • głośnego nazywania elementów ze wskazywaniem palcem w kierunku od lewej do prawej strony.

wskazywanie palcem elementów pozwala dziecku lepiej i łatwiej kontrolować kierunek analizowania

 

Literatura

Neurologiczne podstawy rozwoju poznawczego wzrok, słuch Cieszyńska

Wczesna interwencja terapeutyczna Cieszyńska

 

Dojrzałość szkolna

Problem dojrzałości szkolnej należy do zagadnień z pogranicza psychologii rozwojowej i wychowawczej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jaki stopień rozwoju fizycznego i psychicznego umożliwia dziecku sprostanie wymaganiom szkoły. Dojrzałość szkolną można ujmować bardziej statycznie, jako moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka, albo też dynamicznie- jako długotrwały proces przemian psychofizycznych, który prowadzi do przystosowywania się dziecka do szkolnego systemu nauczania początkowego. Oba ujęcia są uzasadnione i wzajemnie powiązane, zwłaszcza, jeśli przyjmie się założenie teoretyczne, że dojrzałość jednostki jest zawsze wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych: dojrzewania i uczenia się. Dojrzałość szkolna nie jest, więc uwarunkowanym biologicznie etapem samorzutnego rozwoju, lecz składają się na nią różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej (ruchowej), umysłowej, emocjonalnej i społecznej, a także warunki bytowe dziecka, wykształcenie rodziców, zdolności dziecka i jego zdrowie jak również to czy uczęszczało ono do przedszkola.

Dojrzałość szkolna wg Wincentego Okonia to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.

Dziecko dojrzałe do szkoły to dziecko, które jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. Oznacza to, że posiada takie właściwości, które zapewnią mu powodzenie w szkole. Przy określaniu dojrzałości szkolnej ważna jest, więc z jednej strony analiza wymagań stawianych przez szkołę, a z drugiej ocena właściwości rozwoju dziecka.

Przygotowanie dzieci do szkoły nie stanowi w przedszkolu wydzielonej dziedziny działalności nauczyciela, lecz dokonuje się w całokształcie jego czynności zmierzających do wyzwalania różnorodnej aktywności dzieci, pozwalających każdemu wychowankowi osiągnąć możliwie najwyższy do niego poziom dojrzałości szkolnej.

Jednym z warunków osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej jest uzyskanie przez nie dojrzałości umysłowej. Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową poprawną pod względem gramatycznym i dźwiękowym,  prawidłowe rozumienie mowy innych oraz słuchanie wypowiedzi ustnej ze zrozumieniem. Dziecko posiada już określony zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą logicznego myślenia. Dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, rozumie, iż określone treści można przekazać za pośrednictwem umownych znaków (symboli), jakimi są głoski i litery czy też słowa i wyrazy. Nieodzowny jest również taki zasób wiadomości, który pozwala powiązać nie tylko określony znak graficzny z odpowiednim dźwiękiem, ale także z treścią znaną dziecku z otaczającej je rzeczywistości.

Rozwój umysłowy- to również pewien zasób wiedzy o świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i życiu ludzi. W tym wieku dziecko ma już spory zasób życiowych doświadczeń; wiele rzeczy zaobserwowało samo, na inne zwrócili mu uwagę dorośli. Dziecko dobrze rozwinięte umysłowo chętnie rozmawia z kolegami i dorosłymi, wie jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, jakich ma kolegów, czym zajmują się jego rodzice, dziadkowie, gdzie wyjeżdżało z rodzicami, co oglądało w kinie, czym różni się lato od zimy, chętnie opowiada o tym, co się dzieje na obrazku itp.

Dziecko wstępujące do szkoły to dziecko myślące z zaciekawieniem i zadowoleniem o swych nowych, szkolnych obowiązkach.

O dojrzałości społeczno- emocjonalnej z kolei świadczy pewien stopień uspołecznienia, umożliwiający dziecku nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i współdziałanie z nimi, co wyznaczone jest rezygnacją z własnych pragnień, a uwzględnianiem potrzeb innych osób. Dziecko dojrzałe społecznie chce i potrafi podporządkować się poleceniom nauczyciela i wymogom dyscypliny szkolnej. Przestrzega zasad postępowania czy obowiązujących norm i wartości.  Jego działanie powinna cechować samodzielność, zaradność, zdolność doprowadzania do końca podjętych zadań, poczucie odpowiedzialności za swoje działanie. Istotny czynnik stanowi wrażliwość na opinię grupy i nauczyciela, dzięki czemu kształtują się takie cechy charakteru, jak obowiązkowość i systematyczność w pracy. Przejawem dojrzałości emocjonalnej dziecka jest też umiejętność opanowania gwałtownych reakcji, zdolność do samokontroli emocjonalnej. Dojrzałość w tej sferze pozwala na wykonywanie zadań stawianych przez szkołę także wtedy, gdy wydają się one dziecku niezbyt atrakcyjne bądź nużące. Istotne jest też w jakim stopniu dziecko będzie potrafiło pokonywać napotkane trudności i znosić ewentualne niepowodzenia.

Zarówno dojrzałość umysłowa, jak i społeczno- emocjonalna w poważnym stopniu zależą od dojrzałości fizycznej dziecka. Podstawowym przejawem dojrzałości fizycznej jest dobry stan zdrowia, odporność na choroby i zmęczenie, sprawność narządów zmysłów i narządów artykulacyjnych, całokształt procesów biologicznych, czyli rozwój fizyczny oraz ogólna sprawność ruchowa (rozwój ruchowy) i manualna, która związana jest z dobrą orientacją przestrzenną, a także koordynacją i pamięcią wzrokowo- ruchowo- słuchową. Nieodzowna jest również równowaga nerwowa, będąca warunkiem zdrowia psychicznego i osiągnięcia dojrzałości uczuciowej. W tym wieku dziecko powinno już jeździć na rowerze, skakać na skakance, biegać oraz mieć opanowane ruchy wykonywane podczas zabawy piłką (łapanie piłki, rzucanie do celu). Również powinny być opanowane umiejętności związane z ubieraniem się, czesaniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych oraz wiązaniem sznurowadeł.

Dojrzałość fizyczna warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, która ma wpływ na dobrą orientację w przestrzeni, koordynację ruchową i wzrokowo- słuchowo- ruchową. Przejawem tej dojrzałości jest także zręczność, sprawność ruchowa rąk, opanowanie ruchów narzędziowych (praksji), umiejętności hamowania pewnych impulsów ruchowych, wykonywania ruchów ciągłych (np. przy łączeniu elementów graficznych), zdolność utrzymania kierunku ruchu (rysowanie elementów wzdłuż linii poziomej).

Podstawowym elementem dojrzałości psychoruchowej jest umiejętność przetwarzania statycznego obrazy graficznego (liter, wyrazów) na obraz dźwiękowy (głosek, słów) oraz obu tych obrazów na obraz ruchu. Do osiągnięcia tej umiejętności niezbędny jest określony poziom pamięci wzrokowej i słuchowej. W gotowości do nauki czytania i pisania podstawową rolę odgrywa, więc współdziałanie ośrodka wzroku, słuchu, ruchu i mowy znajdujących się w korze mózgowej.

Osiągnięcie pod koniec okresu przedszkolnego gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych jest nie tylko rezultatem samorzutnego dojrzewania, lecz przede wszystkim wynikiem wysiłków, jakie wkłada otoczenie (dom, przedszkole) w to, by rozwój dziecka przebiegał pomyślnie i harmonijnie. Efektywność tej pracy zależy z jednej strony od dokładnej znajomości wymagań stawianych przez szkołę, z drugiej zaś od wiadomości o kształtujących się przez cały okres przedszkolny właściwościach psychofizycznych dziecka.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi np.:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,
 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
 • liczyć kolejno do 10; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,
 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,
 • jest odporne na niepowodzenia,
 • jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,
 • nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada,
 • podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
 • rozwiązać proste zagadki,
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki,
 • nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Olbrzymią rolę w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej pełnią jego rodzice. Polega ona na:

 • dbałości o zdrowie fizyczne dziecka – poprzez kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań i stworzenie odpowiednich warunków bytowych,
 • kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa – poprzez rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem,, zapewnienia mu towarzystwa rówieśników
 • rozwijaniu logicznego myślenia, zapamiętywania, poprzez pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie widzianych zjawisk i rzeczy
 • wyrabianiu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania i syntezowania – poprzez np. gry i zabawy z dzieckiem ćwiczące wymienione czynności. Doskonale do tego celu służą gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, układanki z klocków.
 • dbałości o prawidłowy rozwój dziecka. Ćwiczenie sprawności rąk – poprzez rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie (książeczek do kolorowania), wycinanie według wzorów, lepienie z plasteliny itp.
 • nauczeniu szanowania pomocy szkolnych – poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w zabawkach
 • rozbudzaniu zainteresowania szkołą, nauką – poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy
 • przygotowaniu do samodzielności w obsługiwaniu siebie – poprzez wcześniejsze wymagania w tym zakresie
 • wyrabianiu umiejętności współżycia w grupie – poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami i kierowanie nimi
 • wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się, kształtowaniem postawy życzliwości w stosunku do innych kolegów
 • przyzwyczajaniu dziecka do stałego rozkładu dnia
 • stworzeniu mu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji – poprzez zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrabiania lekcji, uregulowanie trybu życia (spacery, sen, posiłki)

JAK BAWIĆ SIĘ I PRACOWAĆ Z DZIECKIEM PRZYGOTOWUJĄC JE W TEN SPOSÓB DO NAUKI W SZKOLE?  przykładowe propozycje

 • wymienianie z pamięci cech przedmiotów np.: jaki jest cukier, słoń, orzech? Co jest kwaśne?
 • klasyfikowanie przedmiotów lub obrazków np. klocki według kształtu, koloru, wielkości, obrazków według treści np. zwierzęta domowe, leśne
 • zabawa w „prawdę i nieprawdę” (dorosły mówi np. czerwona trawa, miękka poduszka, róża pachnie, zielony śnieg itp. a dziecko reaguje mówiąc „prawda”, „nieprawda”
 • zabawa w kończenie zdań np. gdy chcę malować, to muszę przygotować…; gdy zniszczę koledze zabawkę, to muszę..
 • zabawa w szukanie przeciwieństw np. wesoły – ….itp
 • zabawa w definiowanie np. co to jest dom, książka, przyjaciel..
 • zabawy z historyjkami obrazkowymi: układanie według właściwej kolejności obrazków tworzących historyjkę; opowiadanie historyjki; opowiadanie historyjki z której zabrano wcześniej obrazek (np. ostatni lub środkowy)
 • rozwiązywanie i układanie zagadek
 • zabawa „na niby”- dziecko wyobraża sobie i opowiada, co by było gdyby np. ludzie mogli fruwać, gdyby istniały wróżki, mamę wyręczył w sprzątaniu robot …
 • zabawa „co się zmieniło”- dziecko opowiada o zmianach jakie zaistniały np. w pokoju, na stole itp.
 • oglądanie obrazków różniących się szczegółami – wskazywanie tych różnic
 • konstruowanie, budowanie z klocków budowli według wzoru – „zbuduj takie samo”
 • modelowanie znanych dziecku liter np. z plasteliny, miękkiego drutu
 • labirynty – wyszukiwanie drogi, którą trzeba pokonać, aby dotrzeć do określonego celu
 • wypełnianie kolorem oznaczonych pól – zabawa „co się kryje na tym obrazku?”
 • malowanie rysunków konturowych np. kopiowanie przez kalkę techniczną
 • układanie puzzli itp.

PONADTO  RODZICU: dostarczaj dziecku ciekawych przeżyć i doświadczeń poprzez spacery, wyprawy do kina, teatru, czytanie książek itp.; często rozmawiaj o przeczytanej książce, obejrzanej bajce, zaobserwowanym wydarzeniu, zjawisku; odpowiadaj chętnie na pytania; wyjaśniaj nieznane słowa; ucz dziecko planowania zabaw, prostych prac domowych, przewidywania i oceniania rezultatów swoich działań; zachęcaj do uzasadniania swojego stanowiska np.: dlaczego nie chcesz pójść ze mną na spacer?; ucz dziecko formułowania wniosków np. dlaczego nie udała ci się ta budowla?; zachęcaj dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów np. w trakcie zabawy- nie podsuwaj gotowych rozwiązań.

LITERATURA

Okoń, Słownik Pedagogiczny, Szmigielska, Dojrzałość szkolna, w: Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk, Domaniewska, Osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej, w: Podstawy pedagogiki przedszkolnej, red. M. Kwiatkowska, B.Jugowar, Wiek przedszkolny, Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisać, Warszawa 1991,, Janiszak E., Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia, Życie Szkoły 9/2000, Kargulowa A. (red.); Dojrzałość szkolna a jakość startu edukacyjnego, Wrocław 1980, WUW., Lubomirska K. ,Przedszkole rzeczywistość i szansa, Warszawa 1997, ŻAK, Prus – Wiśniewska H.: Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Kraków 1995, MEDIUM, Przetacznikowa ,Dojrzałość szkolna (w) red. M. Żebrowska: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1975, PWN., Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003, Żak, B. Wilgocka – Okoń „Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko”, PZWS, Warszawa 1972;, Zabłocki J.K., Brejnak W. red., 2008, Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.

J. ANGIELSKI

 

Piosenka na przywitanie:

Hello, hello / Cześć, cześć

How are you? / Jak się masz?

Hello, hello / Cześć, cześć

It’s nice to see you too. / Miło mi Cię widzieć.

Piosenka na pożegnanie:

Goodbye, goodbye / Do widzenia, do widzenia

Have a nice day!/ Miłego dnia

Goodbye, goodbye / Do widzenia, do widzenia

Come again to play!/ Przyjdź pobawić  się jeszcze raz

Muchomory: grudzień

Santa, Santa, Where Are You?| Super Simple Songs

Santa, Santa, where are you? / Mikołaju, Mikołaju gdzie jesteś?

Are you under the tree? / Może pod choinką?

Are you in your sleigh?/ Może w sankach siedzisz?

Are you on the rooftop?/ Może jesteś na dachu?

Santa, where are you?/ Mikołaju, gdzie jesteś?

Look. Look. Over there. / Spójrz, spójrz tam?

Look. Look. Over where? / Spójrz, spójrz… gdzie?

Look. Look. Over there! / Spójrz, spójrz.. tam!

Santa, is that you?/ Mikołaju czy to ty?

 

https://youtu.be/3PcmHSPVlKY

 

Hello, reindeer. Goodbye, snowman

 | Super Simple Songs

 

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays. / Witaj reniferze, bałwanie i Mikołaju. Wesołych Świąt!

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Merry Christmas, everyone.

Let’s sing it once again. / Wesołych Świąt dla wszystkich! Zaśpiewajmy jeszcze raz!

 

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

 

We wish you a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

And a Happy New Year. / Życzymy Ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

 

Goodbye, reindeer.

Goodbye, snowman.

Goodbye, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays!/ Żegnaj reniferze, bałwanie i Mikołaju. Wesołych Świąt!

 

https://youtu.be/qDL2HBPy9uQ

Muchomory: pażdziernik- listopad

Piosenka Hello Song Super Simple Song

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

Hello, hello. / Cześć, cześć

Can you clap your hands?/ Czy możesz klasnąć w dłonie?

 Hello, hello./ Cześć

 Can you clap your hands?/ Czy możesz klasnąć w dłonie?

 Can you stretch up high?/ Czy możesz rozciągnąć się w górę?

 Can you touch your toes?/ Czy możesz dotknąć palcy u stóp

 Can you turn around? / Czy możesz się obrócić dookoła?

Can you say, „Hello”? Hello, hello./ Czy możesz powiedzieć ,,Cześć’’

Can you stamp your feet? / Czy możesz tuptać stopami?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, „Hello”?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

 

Autumn leaves are falling down

 (na melodię Twinkle, twinkle little star, autorstwa Angielskie Bajanie)

Look around, Look around! /Rozejrzyj się, rozejrzyj się

Autumn leaves are falling down/ Jesienne liście spadają

Look to the left, Look to the right/ Spójrz w lewo, spójrz w prawo

There is a fairy on a cloud/ Wróżka jest na chmurce

Look around, Look around!/Spójrz w lewo, spójrz w prawo

There is a pumpkin on the ground/ Dynia jest na podłodze

Look around, Look around/ Spójrz w lewo, spójrz w prawo

Autumn leaves are falling down/ Jesienne liście spadają

https://www.youtube.com/watch?v=CyJIfdA71Lc

Seasons Song for Kids ♫ Autumn Leaves are Falling Down ♫ Fall Kids Song ♫ by The Learning Station

Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors. 

Autumn leaves are changing colors all over town / Liście zmienają kolory, Liście zmieniają kolory w całym mieście

Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.

Autumn leaves are falling down, down to the ground. / Liście spadają, Liście spadają na ziemię

Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.  / Weź grabie i sprzątnij je, sprzątnij je

Take a rake and rake them up, on the ground.

Make a pile and jump in, and jump in, and jump in. / Zrób stos i wskocz w nie, wskocz w nie, wskocz w nie,

 Make a pile and jump in, on the ground.  / Zrób stos i skocz w nie i na ziemię

Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves,

autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, are on the ground/ Liście spadają, Liście spadają na ziemię

REPERTUAR

styczeń

Wesoły nowy roczek

Nowy Roczek drobnym kroczkiem

do ludzi przychodzi.

Powitajmy go serdecznie

i starsi, i młodzi.

Stary Rok chce odpoczynku.

Zmęczony i siwy

do Nowego mówi: synku,

obyś był szczęśliwy.

 

Ref.: Nowy Rok, Nowy Rok,

idzie do nas w gości, może nam przyniesie 

piękny dar radości. 

Do siego, do siego,

do siego roku,

dla każdego uśmiech,

dla każdego spokój.

 

Nowy Roczek jest radosny,

bo ma planów wiele,

żeby zawsze była wiosna,

każdy dzień – niedzielą.

Ale kiedy już zrozumie,

że to niemożliwe,

chyba nam darować umie

parę dni szczęśliwych.

 

 

Eskimos

Jestem Eskimos prosto z Alaski,

ciągną me sanki dzielne psy husky.

Z lodu i śniegu mam dom nieduży,

wrócę tam chętnie z długiej podróży.

 

Eskimos lubi lód i śnieg

i lubi mknąć sankami

Chcesz? Jak Eskimos sanki bierz

na sannę ruszaj z nami.

 

Jadę zobaczyć arktyczne morze,

nad morzem tańczą polarne zorze.

Na brzegu  żyją białe niedźwiedzie

a w morzu morsy, foki i śledzie.

 

Sanna

Zima, zima, zima,

pada, pada śnieg.

Jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

Jaka pyszna sanna,

parska raźno koń.

Śnieg rozbija kopytkami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

Zasypane drogi,

w śniegu cały świat.

Biała droga hen, przed nami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

 

Piosenka dla babci i dziadka

Moja babcia nie jest siwa,

świetnie biega, nieźle pływa,

dobrze wie co słychać w świecie,

bo się zna na internecie.

 

Ref.: Babcia, babcia ukochana,

babcia, babcia roześmiana,

babcia w środku całkiem młoda,

jeszcze wnukom siły doda.

 

Z dziadkiem lubię łowić ryby,

albo walczyć tak „na niby”,

z nim zdobywam górskie szczyty,

bo to kompan znakomity.

 

Ref.: Dziadek, dziadek ukochany,

dziadek, dziadek niezrównany

dziadek życia wciąż ciekawy,

zawsze chętny do zabawy.

Z babcią gadam sobie szczerze,

z dziadkiem jeżdżę na rowerze,

bardzo lubię pić herbatkę

z moją babcią, z moim dziadkiem.

 

Ref.: Dziadek z babcią – przyjaciele,

dziadek z babcią – tropiciele marzeń,

przygód i zagadek.

Super – babcia, super – dziadek!

grudzień

112 Numer alarmowy

 1. Jedno połączenie,
  Czy się domyślicie?
  Może uratować
  Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

 1. Gdy jest niebezpiecznie
  Musisz być gotowy,
  I zadzwonić pod ten
  Numer alarmowy!

„Ding dong”

Ding dong ding dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoś taki ktoś kto chce
właśnie dziś odwiedzić mnie
miły starszy siwy Pan
z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzień

Ding dong ding dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoś taki ktoś kto chce
właśnie dziś odwiedzić mnie
miły starszy siwy Pan
z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzień

Ding dong ding dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoś taki ktoś kto chce
właśnie dziś odwiedzić mnie
miły starszy siwy Pan

z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzień

 

Idzie  święty Mikołaj

Idzie święty Mikołaj,

grudzień go wita ukłonem.

Dywan ze śniegu przed nim rozwija,

zdobi choinki zielone.

Dywan ze śniegu przed nim rozwija,

zdobi choinki zielone.

 

Idzie święty Mikołaj,

gwiazdy mrugają przyjaźnie.

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

będzie wędrować mu raźniej.

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

będzie wędrować mu raźniej.

 

Idzie święty Mikołaj,

dźwięczą sopelki na drzewach.

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,

a ja piosenkę zaśpiewam.

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,

a ja piosenkę zaśpiewam.

 

Idzie Święty Mikołaj,

wszyscy na niego czekamy.

Niesie prezenty i dobre słowa

dla mnie, dla taty, dla mamy.

Niesie prezenty i dobre słowa

dla mnie, dla taty, dla mamy.

 

Odwiedziny św. Mikołaja       

Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła.
Przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,
zimno dziś na dworze,
tylko w dali słychać sanie
któż to jechać może?
To Święty Mikołaj
dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas.

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń
dzwonią dzwonki sanek,
zatrzymały się przed domem,
ktoś wchodzi na ganek.
Słychać już tupot nóg,
drzwi się otworzyły,
a w nich stanął
z wielkim workiem
dziadek bardzo miły.
To Święty Mikołaj

dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas. 

Dino dinozaur

Dawno temu żył dinozaur,

 co roślinę wielką pożarł,

Długi ogon miał i szyję

i zajadał zieleninę,

Był ogromny daje słowo,

ponad drzewa sięgał głową,

Chodził wszędzie słonim krokiem,

tak to było z Diplodokiem.

 

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur.

 

O tym gadzie też opowiem,

co trzy rogi miał na głowie,

Zjadal liści całe tony,

jako przysmak ulubiony,

 Smakołyki dziobem zrywał,

pośród krzewów często bywał,

Duże wsparcie miał w rodzinie,

Triceratops jego imię.

 

 Dino, dino, dino, dinozaur,

 Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur.

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur.

listopad

Domowe roboty

Kiedy rano gwiazdki zgasną, gdy się tylko zrobi jasno.

Różne sprzęty wcześnie wstają, swoją pracę zaczynają.

 

Ref. Słychać piski, słychać szum.

Szuru buru, plusk i plum.

 

Już żelazko na swej nodze jeździ gładko jak po lodzie.

A lodówka mruczy sobie: pyszne dzisiaj lody zrobię.

 

Na śniadanie w opiekaczu zarumienione grzanki skaczą.

A odkurzacz ciężko wzdycha, tyle kurzu się nałyka.

 

Pralka bębnem wciąż obraca, prać skarpetki to jest praca.

Czajnik gwiżdże na kuchence, a suszarka suszy ręce.

 

Jeszcze radio wesolutko, śpiewa nutkę nam za nutką.

Telewizor gada z kąta: kto tu pięknie tak posprzątał.

 

Deszczyk

Deszczyk pada kap, kap, kap,

jesień w lasach kap, kap, kap.

Weź kalosze chlap, chlap, chlap

i chodź ze mną człap, człap, człap.

 

ref.Bo jesień to tak pora roku,

choć deszczu, deszczu jest za wiele,

to wcale smutno być nie musi,

w kaloszach jest weselej

 

Deszczyk pada kap, kap, kap,

wietrzyk wieje mocno tak.

Z parasolem szybko tak,

po kałużach chlap, chlap, chlap.

 

Kot Kacper                                                                                                  

Gdy budzę się rano i oczy otwieram,

mój czarny kot Kacper o mnie się ociera.

I patrzy mi w oczy, gdy wyciągam rękę,

a on mi wtedy śpiewa swą piosenkę.

 

Mój brzuszek mruczy mru, mru, mru

więc dobre jedzonko dajże mu.

 

Gdy wracam z przedszkola, gdy drzwi już otwieram

Kot czeka na szafce  i na mnie spoziera.

Płakałem, gdy szedłeś, maskotkę tuliłem

lecz uwierz mi proszę, że grzeczny dziś byłem.

 

Wielki koncert na polanie

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Tratata, tratata, tratata

trąbka dla was dzisiaj gra 2x

 

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum.

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Bumbumbum, bumbumbum, bumbumbum

Bęben zagra dla was tu 2x

 

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum.

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Stukpukpuk, stukpukpuk, stukpukpuk

Już drewienka idą w ruch 2x

 

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum.

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Kleklekle, kleklekle, kleklekle

To kołatka grać też chce.

październik

    Owocowy blues

 1. Na zmartwienia i na żale
  dżem ci zrobi doskonale,
  bowiem w dżemie siła drzemie.
  owocowy blues.
 2. Ref.: Blues, blues, blues owocowy,
  taniec pyszny to i zdrowy,
  słodki jak jabłkowy mus!
  Owocowy blues!
 3. Na zgryzoty i kłopoty
  bardzo dobre są kompoty,
  czy śliwkowe, czy gruszkowe
  każdy o tym wie!
 4. Chcesz być silny tak jak smok,
  owocowy tankuj sok!
  Malinowy, porzeczkowy,
  każdy dobry jest!

Myj zęby

Szczotka pasta, kubek, ciepła woda,

tak się zaczyna wielka przygoda,

myje zęby, bo wiem dobrze o tym,

kto ich nie myje ten ma kłopoty.

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

 Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko. O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!

Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć!

Jarzębina

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w polu się mieni,
To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie
korale, korale jesieni.

Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.

Włożymy korale, korale czerwone
i biegać będziemy po lesie.
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
niech echo daleko ją niesie.

Idzie lasem…

 Jesienna wyliczanka

Deszcz, kalosze, bura chmura,

dmucha, chucha, wieje!

Deszcz, kalosze, bura chmura,

kropi, pada, leje!

Jesienna pogoda daje w kość!

Jesiennej pogody mamy dość!

wrzesień

 

Plac zabaw

Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci

bawi się chodzimy dziś!

Ref Plac zabaw, plac zabaw,

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

w słoneczne dni odwiedzasz go.

Są tu drabinki i karuzela

każdy się kręcić chce.

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to, że hej.

Możemy puszczać barwne latawce

wietrzyku, dla nich wiej!

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

Uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie.

 

 

Mój skarb

Każdy skarb swój ma jeden albo dwa,

ja mam skarbów sto najważniejszy to:

ref. Z wakacji muszelka, pamiątka niewielka,

mój wielki skarb, mój wielki skarb…

zielony, kochany, w szufladzie schowany-

od morza dar, od morza dar.

Piasek, ciepły wiatr, kolorowy świat…

Wakacyjne dni przypomina mi.

Czarodziejska moc w tej muszelce śpi,

kiedy błyszczy noc bajkę szepcze mi.

O przechodzeniu przez ulicę

Zanim ulicę przekroczysz,

otwórz szeroko swe oczy,

bo to bardzo ważna jest rzecz

by się na baczności wciąż mieć.

Najpierw w lewo, w prawo potem,

jeszcze w lewo spójrz z powrotem,

jeśli droga jest wolna już,

swe kroki pewnie kieruj w przód.

Sprawa jest o tyle łatwa,

jeśli są na przejściu światła,

one drogę pokazują,

czy przechodzić informują.

Gdy zielone sygnał dało,

wnet przed siebie ruszaj śmiało,

lecz czerwone daje znać,

że nadal w miejscu musisz stać.

 

Boogie woogie

Do przodu prawą rękę daj,

Do tyłu prawą rękę daj,

Do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Boogie- woogie, ahoj! (3 razy)

I od nowa zaczynamy taniec ten.

Do przodu lewą rękę daj,

Do tyłu lewą rękę daj,

Do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią.

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Do przodu prawą nogę daj,

Do tyłu prawą nogę daj,

Do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Do przodu lewą nogę daj,

Do tyłu lewą nogę daj,

Do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Kapuściana piosenka

Wielki rwetes dziś u Basi,

bo kapustę Basia kwasi.

Szatkownica poszła w taniec,

to ci było szatkowanie!

ref Rach, ciach, ciach! Obereczka!

Już kapusty pełna beczka.

Zaraz Basia ją przyprawi,

doda soli i żurawin,

potem ją ubije wałkiem,

aż ubita będzie całkiem.

Potem deska ją przyciśnie,

niech kapusta w beczce kiśnie.

Już kapusta wzbiera sokiem,

sok spod deski spływa bokiem.

Jaka pyszna ta kapusta,

że aż sama idzie w usta.

Więc ją jemy na surowo,

na surowo, bo to zdrowo!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close