Muchomorki

mgr Monika Czarnecka

mgr Magdalena Taczała

j. angielski- Dorota Krzywkowska

poniedziałek i środa 8.50- 9.20

gimnastyka korekcyjna- mgr Iwona Kaczmarek

środa 11.40- 12.40

logopedia- mgr M. Barańczak

czwartek 8.00-14.00

religia- mgr Maria Kozłowska

piątek 12.00- 13.00

 

Co będziemy robić w czerwcu?

 1. Poznajemy uniwersalne prawa, obowiązki dzieci na całym świecie.
 2. Wspomagamy rozwój intelektualny poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące praw dzieci. 
 3. Szukamy podobieństw wśród naszych rówieśników z całego kraju.
 4.  Doskonalimy umiejętność rozpoznawania kontynentów na mapie.
 5.  Poszukujemy informcji na temat zwierząt żyjących w różnych częściach świata.
 6. Tworzymy kalendarz letniej pogody.
 7. Nazywamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata oraz pozostałych pór roku.
 8. Utrwalamy zasady bezpieczeństwa podczas podróży wakacyjnych.
 9. Uczymy się odróżniać szlaki turystyczne.
 10. Przygotowujemy się do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi, wskazujemy sposoby podtrzymywania kontaktów z przyjaciółmi z grupy.
 11. Usprawniamy grafomotorykę, spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową poprzez różnorodne zabawy dydaktyczne, utrwalamy poznane litery, odczytujemy wyrazy, zdania w zależności od nabytych kompetencji czytelniczych.

 

LATERALIZACJA

Lateralizacja to specjalizacja funkcji lewej i prawej półkuli mózgu, która przejawia się w dominacji ręki, oka, ucha i nogi czyli inaczej przewaga ruchowa jednej strony ciała.

Dziecko nie rodzi się prawo czy leworęczne. Dominacja stronna i lateralizacja powstaje podczas wzrastania przy udziale różnych czynników biologicznych (mechanizmy genetyczne- dziedziczenie, hormonalne) i środowiskowych (dziecko uczy się chodzić, manipuluje przedmiotami za pomocą rąk, jest aktywne, poznaje świat  i w ten sposób dziecko kształtuje  swoją lateralizację)

 

Modele lateralizacji

 • Lateralizacja jednorodna

Dominacja lewej półkuli- czyli prawa ręka, prawe oko, prawe ucho, prawa noga- lateralizacja prawostronna jednorodna

Dominacja prawej półkuli- czyli lewa ręka, lewe oko, lewe ucho, lewa noga- lateralizacja lewostronna jednorodna

 

 • Lateralizacja skrzyżowana– kiedy któryś ze zmysłów wypada na inną stronę półkuli tzn. narządy prawe bądź lewe dominują, ale nie jest to wszystko po jednej stronie
 • np prawa ręka, prawe oko, lewe ucho, lewa noga

 

 • Lateralizacja nieustalona

Nie wiadomo, która strona dominuje, półkule walczą, ani jedna ani drugą nie przejęła kontroli nad daną funkcją.

np dziecko jest oburęczne

 

Dzieci z lateralizacją skrzyżowaną wymagają ćwiczeń stymulujących, które pomogą mu uniknąć trudności w nauce czytania i pisania. Ćwiczenia te nie zmienią preferencji mózgu, ale poprawią mózgowe procesy analizowania bodźców, zapobiegając tym samym ewentualnym negatywnym konsekwencjom braku właściwej lateralizacji (specjalizacji w półkulach) funkcji poznawczych. Ćwiczenia mają nauczyć mózg kontroli, nauczyć patrzenia i widzenia, słuchania i słyszenia, myślenia w taki sposób by nie gubić informacji.

 

Ćwiczenia powinny zawierać zadania doskonalące:

 • koordynację wzrokowo- ruchową
 • analizę i syntezę wzrokową
 • słuchanie mowy i uwagi słuchowej
 • zachowanie uwarunkowanego kulturowo kierunku czytania-od lewej do prawej/ góra- dół
 • powtarzanie i tworzenie sekwencji ruchowych, wzrokowych i słuchowych

 

Dzieci lewooczne mogą:

 • mieć problemy z czytaniem w kierunku od lewej do prawej
 • mylić litery podobne np. M-W, P- B, L- J, A- Y, gubić litery, pomijać głoski czy sylaby w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach, znaki w działaniach matematycznych, przeskakiwać podczas czytania
 • mieć trudności w rozwiązywaniu zadań z zakresu analizy i syntezy wzrokowej (np.: łączenie w pary takich samych obrazków, odnajdywanie różnic na obrazkach, składanie obrazków z części, dorysowywanie brakujących elementów)
 • mieć kłopoty z rozpoznawaniem wzorów odwróconych, zawierających lustrzane odbicia, różniących się jednym elementem lub brakiem danego elementu: 12-21, O- Ó, +/-
 • niedokładne przetwarzać informacje wzrokowe
 • wykazywać niechęć do rysowania

 

Dzieci lewouszne mogą:

 • mieć zaburzenia słuchu fonemowego czyli trudności z różnicowaniem dźwięków mowy
 • gubić sylaby czy głoski w usłyszanych wyrazach
 • mieć słabą pamięć słuchową
 • problemy z naturalnym uczeniem się reguł językowych
 • mieć zaburzenia sekwencji słuchowych
 • trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu
 • potrzebują dłuższego czasu na zrozumienie treści werbalnych
 • mieć skłonność do negatywnych emocji
 • niepłynność mowy
 • wady wymowy

Starajmy się mówić do prawego ucha żeby stymulować lewą półkulę, bo lewa półkula jest półkulą nastawioną na odbiór języka.

 

W przypadku lateralizacji skrzyżowanej bardzo ważne jest ograniczenie bodźców prawopółkulowych, czyli zmniejszenie czasu, jaki spędza dziecko przed ekranem telewizora, komputera, smartfona, radia czy czasu spędzanego z zabawkami grającymi, a więcej czasu poświęcać na wykonywanie poniższych ćwiczeń. Ćwiczenia przyniosą efekt jeśli będą wykonywane codziennie, regularnie, do pół godziny. W trakcie ćwiczeń dziecko powinno mieć możliwość maksymalnego skupienia i wyciszenia się– należy wyłączyć grające w tle sprzęty, zadbać o ciszę i spokój.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA

Rozwijanie motoryki małej czyli sprawności rąk i palców, np.

 • rysowanie, malowanie palcami, wyklejanie, wydzieranie i wszelkie inne prace plastyczne
 • nawlekanie małych elementów na sznurek, żyłkę
 • lepienie z plasteliny i z innych mas, zabawa piaskiem kinetycznym, gniotki sensoryczne, np. balonik wypełniony mąką
 • rysowanie palcem po śladzie, piasku, wodzie, w powietrzu
 • naśladowanie gry na instrumentach
 • tworzenie kompozycji z różnych elementów w formie mozaikowej, wzorów, szlaczków
 • ćwiczenia grafomotoryczne np. rysowanie określonych figur, wzorów pod dyktando – np. trzy kratki w lewo, dalej jedna w górę, szlaczków itp.

Rozwijanie motoryki dużej czyli ogólnej sprawności oraz koordynacji rąk i nóg, np.

 • spacerowanie, bieganie, skakanie przez skakankę, gra w piłkę, jazda na rowerze, rolkach, zabawa na placu zabaw, pływanie i inne sporty
 • śpiewanie z pokazywaniem- sekwencje ruchowe
 • gry i ćwiczenia równowagi (odczuwanie symetrii własnego ciała)– drabinki, przyrządy gimnastyczne, chodzenie po równoważni, zjeżdżalnia, tunel, przeskakiwanie ze słupka na słupek
 • łączenia rzutów i chwytów w ruchu: toczenie piłek, obręczy biegiem; podbijanie balonu palcami prawej i lewej ręki
 • zagadki ruchowe itp.

Rozwijanie percepcji wzrokowej czyli zdolności postrzegania, np.

 • układanie pociętych obrazków, puzzli i układanek
 • wyszukiwanie konkretnych elementów, różnic na obrazkach,
 • gry typu memory, układanie domino
 • dobieranie w pary
 • odwracanie wzorów
 • zapamiętywanie elementów
 • oglądanie obrazka, zakrycie, narysuj to co widziałeś
 • wyszukiwanie identycznych sylab i liter w wyrazach, wyszukiwanie liter w tekście

Rozwijanie percepcji słuchowej, czyli zdolności wysłuchania i rozróżniania dźwięków, np.

nadrzędny cel ćwiczeń słuchowych to SŁUCHANIE JĘZYKA!

 • wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia
 • wystukiwanie, wyklaskiwanie rytmu
 • powtarzanie rytmów
 • śpiewanie piosenek
 • taniec w rytm muzyki
 • składanie wyrazów z sylab
 • rozkładanie wyrazów na sylaby
 • zabawy z rymami
 • różnicowanie sygnałów słuchowych i wzrokowych, np. niski dźwięk – określa skręt w prawo, wysoki – prosto, czerwona chorągiewka – w lewo, żółta – stop itp
 • zabawy słuchowe „Skąd pochodzi głos – tam się należy obrócić”
 • wyliczanki- sekwencje słuchowo-ruchowe
 • czytanie wierszy: osłuchiwanie się, uzupełnianie wersów
 • piosenki (śpiewane, nie z płyt) osłuchiwanie się, uzupełnianie, wspólne śpiewanie, dokończenie wersów
 • zagadki
 • złożone polecenia i instrukcje np. rysowanie wg poleceń
 • rozmowa o wysłuchanej bajce, wierszu
 • zabawy oparte na pamięci i uwadze słuchowej, np. „Co zabiorę na bezludną wyspę?”- dziecko wymienia, dokładając kolejno wybrane rzeczy
 • wspólne tworzenie opowiadań
 • czytanie bajek itp

Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, np.

 • utrwalanie stronności prawa-lewa
 • wykonywanie poleceń np. dotknij lewą ręką prawego oka
 • utrwalanie słów określających położenie w przestrzeni i na płaszczyźnie (nad, pod, obok, za) np. gdzie jest książka? z prawej, z lewej strony, na stole, pod stołem, itp.
 • wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko np. włóż lewą rękę do lewej kieszeni osoby stojącej naprzeciwko
 • zabawy naśladowcze- żywe posągi, lustro
 • ćwiczenie kierunków: prosto, w lewo, w prawo, chody na wprost połączone ze skrętami w lewo, prawo na sygnał, chodzenie w ślimaka w ósemkę, bieg slalomem

Rozwijanie procesów myślowych – angażowanie lewej półkuli, np.

 • tworzenie zbiorów według jakiejś cechy: kategoryzowanie względem koloru/wielkości/kształtu
 • sekwencje czyli naśladowanie układów- układamy wzór dziecko pod spodem układa taki sam
 • kontynuowanie- początek układamy sami, a dziecko robi to dalej trudniejsza forma sekwencji czyli układamy pewien wzór i z gotowego wzoru wykładamy pewne elementy, a dziecko ma te braki uzupełnić
 • szeregi- od najmniejszego do największego i odwrotnie, szereg obrazków czyli np. jak powstaje domek- co pierwsze, co drugie itd, układanie historyjek obrazkowych

Przetwarzanie materiału od lewej do prawej strony (zgodnie z kierunkiem czytania i pisania)

 • układania od lewej do prawej strony
 • rysowania elementów kolejno od lewej do prawej strony
 • głośne liczenia ze wskazywaniem palcem elementów
 • głośnego nazywania elementów ze wskazywaniem palcem w kierunku od lewej do prawej strony.

wskazywanie palcem elementów pozwala dziecku lepiej i łatwiej kontrolować kierunek analizowania

 

Literatura

Neurologiczne podstawy rozwoju poznawczego wzrok, słuch Cieszyńska

Wczesna interwencja terapeutyczna Cieszyńska

 

Dojrzałość szkolna

Problem dojrzałości szkolnej należy do zagadnień z pogranicza psychologii rozwojowej i wychowawczej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jaki stopień rozwoju fizycznego i psychicznego umożliwia dziecku sprostanie wymaganiom szkoły. Dojrzałość szkolną można ujmować bardziej statycznie, jako moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka, albo też dynamicznie- jako długotrwały proces przemian psychofizycznych, który prowadzi do przystosowywania się dziecka do szkolnego systemu nauczania początkowego. Oba ujęcia są uzasadnione i wzajemnie powiązane, zwłaszcza, jeśli przyjmie się założenie teoretyczne, że dojrzałość jednostki jest zawsze wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych: dojrzewania i uczenia się. Dojrzałość szkolna nie jest, więc uwarunkowanym biologicznie etapem samorzutnego rozwoju, lecz składają się na nią różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej (ruchowej), umysłowej, emocjonalnej i społecznej, a także warunki bytowe dziecka, wykształcenie rodziców, zdolności dziecka i jego zdrowie jak również to czy uczęszczało ono do przedszkola.

Dojrzałość szkolna wg Wincentego Okonia to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.

Dziecko dojrzałe do szkoły to dziecko, które jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. Oznacza to, że posiada takie właściwości, które zapewnią mu powodzenie w szkole. Przy określaniu dojrzałości szkolnej ważna jest, więc z jednej strony analiza wymagań stawianych przez szkołę, a z drugiej ocena właściwości rozwoju dziecka.

Przygotowanie dzieci do szkoły nie stanowi w przedszkolu wydzielonej dziedziny działalności nauczyciela, lecz dokonuje się w całokształcie jego czynności zmierzających do wyzwalania różnorodnej aktywności dzieci, pozwalających każdemu wychowankowi osiągnąć możliwie najwyższy do niego poziom dojrzałości szkolnej.

Jednym z warunków osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej jest uzyskanie przez nie dojrzałości umysłowej. Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową poprawną pod względem gramatycznym i dźwiękowym,  prawidłowe rozumienie mowy innych oraz słuchanie wypowiedzi ustnej ze zrozumieniem. Dziecko posiada już określony zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą logicznego myślenia. Dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, rozumie, iż określone treści można przekazać za pośrednictwem umownych znaków (symboli), jakimi są głoski i litery czy też słowa i wyrazy. Nieodzowny jest również taki zasób wiadomości, który pozwala powiązać nie tylko określony znak graficzny z odpowiednim dźwiękiem, ale także z treścią znaną dziecku z otaczającej je rzeczywistości.

Rozwój umysłowy- to również pewien zasób wiedzy o świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i życiu ludzi. W tym wieku dziecko ma już spory zasób życiowych doświadczeń; wiele rzeczy zaobserwowało samo, na inne zwrócili mu uwagę dorośli. Dziecko dobrze rozwinięte umysłowo chętnie rozmawia z kolegami i dorosłymi, wie jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, jakich ma kolegów, czym zajmują się jego rodzice, dziadkowie, gdzie wyjeżdżało z rodzicami, co oglądało w kinie, czym różni się lato od zimy, chętnie opowiada o tym, co się dzieje na obrazku itp.

Dziecko wstępujące do szkoły to dziecko myślące z zaciekawieniem i zadowoleniem o swych nowych, szkolnych obowiązkach.

O dojrzałości społeczno- emocjonalnej z kolei świadczy pewien stopień uspołecznienia, umożliwiający dziecku nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i współdziałanie z nimi, co wyznaczone jest rezygnacją z własnych pragnień, a uwzględnianiem potrzeb innych osób. Dziecko dojrzałe społecznie chce i potrafi podporządkować się poleceniom nauczyciela i wymogom dyscypliny szkolnej. Przestrzega zasad postępowania czy obowiązujących norm i wartości.  Jego działanie powinna cechować samodzielność, zaradność, zdolność doprowadzania do końca podjętych zadań, poczucie odpowiedzialności za swoje działanie. Istotny czynnik stanowi wrażliwość na opinię grupy i nauczyciela, dzięki czemu kształtują się takie cechy charakteru, jak obowiązkowość i systematyczność w pracy. Przejawem dojrzałości emocjonalnej dziecka jest też umiejętność opanowania gwałtownych reakcji, zdolność do samokontroli emocjonalnej. Dojrzałość w tej sferze pozwala na wykonywanie zadań stawianych przez szkołę także wtedy, gdy wydają się one dziecku niezbyt atrakcyjne bądź nużące. Istotne jest też w jakim stopniu dziecko będzie potrafiło pokonywać napotkane trudności i znosić ewentualne niepowodzenia.

Zarówno dojrzałość umysłowa, jak i społeczno- emocjonalna w poważnym stopniu zależą od dojrzałości fizycznej dziecka. Podstawowym przejawem dojrzałości fizycznej jest dobry stan zdrowia, odporność na choroby i zmęczenie, sprawność narządów zmysłów i narządów artykulacyjnych, całokształt procesów biologicznych, czyli rozwój fizyczny oraz ogólna sprawność ruchowa (rozwój ruchowy) i manualna, która związana jest z dobrą orientacją przestrzenną, a także koordynacją i pamięcią wzrokowo- ruchowo- słuchową. Nieodzowna jest również równowaga nerwowa, będąca warunkiem zdrowia psychicznego i osiągnięcia dojrzałości uczuciowej. W tym wieku dziecko powinno już jeździć na rowerze, skakać na skakance, biegać oraz mieć opanowane ruchy wykonywane podczas zabawy piłką (łapanie piłki, rzucanie do celu). Również powinny być opanowane umiejętności związane z ubieraniem się, czesaniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych oraz wiązaniem sznurowadeł.

Dojrzałość fizyczna warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, która ma wpływ na dobrą orientację w przestrzeni, koordynację ruchową i wzrokowo- słuchowo- ruchową. Przejawem tej dojrzałości jest także zręczność, sprawność ruchowa rąk, opanowanie ruchów narzędziowych (praksji), umiejętności hamowania pewnych impulsów ruchowych, wykonywania ruchów ciągłych (np. przy łączeniu elementów graficznych), zdolność utrzymania kierunku ruchu (rysowanie elementów wzdłuż linii poziomej).

Podstawowym elementem dojrzałości psychoruchowej jest umiejętność przetwarzania statycznego obrazy graficznego (liter, wyrazów) na obraz dźwiękowy (głosek, słów) oraz obu tych obrazów na obraz ruchu. Do osiągnięcia tej umiejętności niezbędny jest określony poziom pamięci wzrokowej i słuchowej. W gotowości do nauki czytania i pisania podstawową rolę odgrywa, więc współdziałanie ośrodka wzroku, słuchu, ruchu i mowy znajdujących się w korze mózgowej.

Osiągnięcie pod koniec okresu przedszkolnego gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych jest nie tylko rezultatem samorzutnego dojrzewania, lecz przede wszystkim wynikiem wysiłków, jakie wkłada otoczenie (dom, przedszkole) w to, by rozwój dziecka przebiegał pomyślnie i harmonijnie. Efektywność tej pracy zależy z jednej strony od dokładnej znajomości wymagań stawianych przez szkołę, z drugiej zaś od wiadomości o kształtujących się przez cały okres przedszkolny właściwościach psychofizycznych dziecka.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi np.:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,
 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
 • liczyć kolejno do 10; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,
 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,
 • jest odporne na niepowodzenia,
 • jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,
 • nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada,
 • podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
 • rozwiązać proste zagadki,
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki,
 • nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Olbrzymią rolę w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej pełnią jego rodzice. Polega ona na:

 • dbałości o zdrowie fizyczne dziecka – poprzez kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań i stworzenie odpowiednich warunków bytowych,
 • kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa – poprzez rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem,, zapewnienia mu towarzystwa rówieśników
 • rozwijaniu logicznego myślenia, zapamiętywania, poprzez pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie widzianych zjawisk i rzeczy
 • wyrabianiu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania i syntezowania – poprzez np. gry i zabawy z dzieckiem ćwiczące wymienione czynności. Doskonale do tego celu służą gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, układanki z klocków.
 • dbałości o prawidłowy rozwój dziecka. Ćwiczenie sprawności rąk – poprzez rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie (książeczek do kolorowania), wycinanie według wzorów, lepienie z plasteliny itp.
 • nauczeniu szanowania pomocy szkolnych – poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w zabawkach
 • rozbudzaniu zainteresowania szkołą, nauką – poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy
 • przygotowaniu do samodzielności w obsługiwaniu siebie – poprzez wcześniejsze wymagania w tym zakresie
 • wyrabianiu umiejętności współżycia w grupie – poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami i kierowanie nimi
 • wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się, kształtowaniem postawy życzliwości w stosunku do innych kolegów
 • przyzwyczajaniu dziecka do stałego rozkładu dnia
 • stworzeniu mu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji – poprzez zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrabiania lekcji, uregulowanie trybu życia (spacery, sen, posiłki)

JAK BAWIĆ SIĘ I PRACOWAĆ Z DZIECKIEM PRZYGOTOWUJĄC JE W TEN SPOSÓB DO NAUKI W SZKOLE?  przykładowe propozycje

 • wymienianie z pamięci cech przedmiotów np.: jaki jest cukier, słoń, orzech? Co jest kwaśne?
 • klasyfikowanie przedmiotów lub obrazków np. klocki według kształtu, koloru, wielkości, obrazków według treści np. zwierzęta domowe, leśne
 • zabawa w „prawdę i nieprawdę” (dorosły mówi np. czerwona trawa, miękka poduszka, róża pachnie, zielony śnieg itp. a dziecko reaguje mówiąc „prawda”, „nieprawda”
 • zabawa w kończenie zdań np. gdy chcę malować, to muszę przygotować…; gdy zniszczę koledze zabawkę, to muszę..
 • zabawa w szukanie przeciwieństw np. wesoły – ….itp
 • zabawa w definiowanie np. co to jest dom, książka, przyjaciel..
 • zabawy z historyjkami obrazkowymi: układanie według właściwej kolejności obrazków tworzących historyjkę; opowiadanie historyjki; opowiadanie historyjki z której zabrano wcześniej obrazek (np. ostatni lub środkowy)
 • rozwiązywanie i układanie zagadek
 • zabawa „na niby”- dziecko wyobraża sobie i opowiada, co by było gdyby np. ludzie mogli fruwać, gdyby istniały wróżki, mamę wyręczył w sprzątaniu robot …
 • zabawa „co się zmieniło”- dziecko opowiada o zmianach jakie zaistniały np. w pokoju, na stole itp.
 • oglądanie obrazków różniących się szczegółami – wskazywanie tych różnic
 • konstruowanie, budowanie z klocków budowli według wzoru – „zbuduj takie samo”
 • modelowanie znanych dziecku liter np. z plasteliny, miękkiego drutu
 • labirynty – wyszukiwanie drogi, którą trzeba pokonać, aby dotrzeć do określonego celu
 • wypełnianie kolorem oznaczonych pól – zabawa „co się kryje na tym obrazku?”
 • malowanie rysunków konturowych np. kopiowanie przez kalkę techniczną
 • układanie puzzli itp.

PONADTO  RODZICU: dostarczaj dziecku ciekawych przeżyć i doświadczeń poprzez spacery, wyprawy do kina, teatru, czytanie książek itp.; często rozmawiaj o przeczytanej książce, obejrzanej bajce, zaobserwowanym wydarzeniu, zjawisku; odpowiadaj chętnie na pytania; wyjaśniaj nieznane słowa; ucz dziecko planowania zabaw, prostych prac domowych, przewidywania i oceniania rezultatów swoich działań; zachęcaj do uzasadniania swojego stanowiska np.: dlaczego nie chcesz pójść ze mną na spacer?; ucz dziecko formułowania wniosków np. dlaczego nie udała ci się ta budowla?; zachęcaj dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów np. w trakcie zabawy- nie podsuwaj gotowych rozwiązań.

LITERATURA

Okoń, Słownik Pedagogiczny, Szmigielska, Dojrzałość szkolna, w: Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk, Domaniewska, Osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej, w: Podstawy pedagogiki przedszkolnej, red. M. Kwiatkowska, B.Jugowar, Wiek przedszkolny, Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisać, Warszawa 1991,, Janiszak E., Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia, Życie Szkoły 9/2000, Kargulowa A. (red.); Dojrzałość szkolna a jakość startu edukacyjnego, Wrocław 1980, WUW., Lubomirska K. ,Przedszkole rzeczywistość i szansa, Warszawa 1997, ŻAK, Prus – Wiśniewska H.: Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Kraków 1995, MEDIUM, Przetacznikowa ,Dojrzałość szkolna (w) red. M. Żebrowska: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1975, PWN., Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003, Żak, B. Wilgocka – Okoń „Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko”, PZWS, Warszawa 1972;, Zabłocki J.K., Brejnak W. red., 2008, Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.

J. ANGIELSKI

 

Piosenka na przywitanie:

Hello, hello / Cześć, cześć

How are you? / Jak się masz?

Hello, hello / Cześć, cześć

It’s nice to see you too. / Miło mi Cię widzieć.

Piosenka na pożegnanie:

Goodbye, goodbye / Do widzenia, do widzenia

Have a nice day!/ Miłego dnia

Goodbye, goodbye / Do widzenia, do widzenia

Come again to play!/ Przyjdź pobawić  się jeszcze raz

 

Muchomory- kwiecień

Rymowanki pomysłu Marysi Burshe ,,Head full of Ideas’

Teacher has a little lamb,

little lamb, litte lamb.

Teacher has a little lamb,

its fleece is white as snow.

Teacher has a brown bunny,

brown bunny, brown bunny.

Teacher has a brown bunny,

its ears are very long.

Teacher has a yellow chick,

yellow chick, yellow chick.

Teacher has a yellow chick,

its beak is very small.

 

The Itsy Bitsy Spider climbed up my shoulder once,

This is the reason I did my crazy dance!

Left hand up, right hand up,

Hands together clap, clap, clap.

 

The Itsy Bitsy Spider climbed up my shoulder once,

This is the reason I did my crazy dance!

Left hand up, right hand up,

Hands together clap, clap, clap.

Left hand on your ear, right hand on your nose,

Turn around and touch your toes!

 

The Itsy Bitsy Spider climbed up my shoulder once,

This is the reason I did my crazy dance!

Left hand up, right hand up,

Hands together clap, clap, clap.

Left hand on your ear, right hand on your nose,

Turn around and touch your toes!

Left hand on your head, right hand on your eye,

Now please sit down and say Goodbye!

 

What Are You Wearing? ♫ | Clothes Song | Wormhole English Music For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0&list=LL&index=7

Children, what are you wearing?

 I am wearing socks.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing socks.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing socks.

 Socks! Socks! Socks! We are wearing socks!

 

 That was fun!

 Yeah! Let’s do it again.

 

 Children, what are you wearing?

 I am wearing pants.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing pants.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing pants.

 Pants! Pants! Pants! We are wearing pants!

 

 What will we wear next?

 Let’s wear shirts!

 

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a shirt.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a shirt.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a shirt.

 Shirt! Shirt! Shirt! We are wearing shirts!

 

 There is one more thing I want to wear! This will be fun!

 

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a dress.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a dress.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a dress.

 Dress! Dress! Dress! We are wearing dresses!

 

 Jacky, boys do not wear dresses.

 But I like dresses!

 

The Animals On The Farm | Super Simple Songs

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

The ducks on the farm say, „Quack, quack, quack.”

The mice on the farm say, „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say, „Cluck, cluck, cluck.”

„Quack. Squeak. Cluck.”

 

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.”

„Oink. Meh. Baa.”

 

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

 

Let’s try it a little faster.

 

The ducks on the farm say, „Quack, quack, quack.”

The mice on the farm say, „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say, „Cluck, cluck, cluck.”

„Quack. Squeak. Cluck.”

 

Okay, a little faster.

 

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.”

„Oink. Meh. Baa.”

 

Okay, super fast!

 

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

 

 

Farm Animals | Anna Busche

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a pig!

He was too smelly!

I sent him back!

 

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a rooster

He was too noisy!

I sent him back!

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a cow

He was too spotty!

I sent him back!

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a chicken

He was too small!

I sent him back!

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a donkey

He was too stubborn!

I sent him back!

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a cat

He was too lazy!

I sent him back!

 

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a bunny

He was too quiet!

I sent him back!

 

I wrote to the farmer

To send me a pet

He sent me a dog

He was perfect!

 

Muchomory- marzec

 

Rymowanki pogodowe pomysłu Marysi Bursche

It’s raining, it’s raining

Raindrops all around

It’s raining, it’s raining

Puddles on the ground!

 

Wind is blowing, wind is blowing,

Can you hear its sound?

Wind is blowing, wind is blowing,

All round!

 

Snow is falling, snow is falling

Snowflakes all around

Snow is falling, snow is falling

Snowflakes on the ground!

 

Rymowanki pogodowe autorstwa Doroty Krzywkowskiej

It’s sunny, It’s sunny

Can you see the light?

It’s sunny, it’s sunny

Sun is shining bright!

 

Look, look, look around

Can you see the rainbow?

Yes, I can. Yes I can

It comes after the rain!

 

 

What’s the Weather Like Today | Weather Song for Kids | The Kiboomers

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk

What’s the weather,

What’s the weather,

What’s the weather like today?

All together,

All together,

What’s the weather like today?

 

Look it’s windy,

Look it’s windy,

Look it’s windy, everyone.

Fly a kite,

Fly a kite,

Fly a kite, everyone.

 

Look it’s rainy,

Look it’s rainy,

Look it’s rainy, everyone.

Jump in the puddles,

Jump in the puddles,

Jump in the puddles, everyone.

 

Look it’s sunny,

Look it’s sunny,

Look it’s sunny, everyone.

Let’s go swimming,

Let’s go swimming,

Let’s go swimming, everyone.

 

Look it’s snowy,

Look it’s snowy,

Look it’s snowy, everyone.

Catch a snowflake,

Catch a snowflake,

Catch a snowflake, on your tongue.

 

What’s the weather,

What’s the weather,

What’s the weather like today?

All together,

All together,

What’s the weather like today?

 

 

What Are You Wearing? | Clothes Song | Wormhole English Music For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0&list=LL&index=7

Children, what are you wearing?

 I am wearing socks.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing socks.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing socks.

 Socks! Socks! Socks! We are wearing socks!

 

 That was fun!

 Yeah! Let’s do it again.

 

 Children, what are you wearing?

 I am wearing pants.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing pants.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing pants.

 Pants! Pants! Pants! We are wearing pants!

 

 What will we wear next?

 Let’s wear shirts!

 

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a shirt.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a shirt.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a shirt.

 Shirt! Shirt! Shirt! We are wearing shirts!

 

 There is one more thing I want to wear! This will be fun!

 

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a dress.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a dress.

 Children, what are you wearing?

 I am wearing a dress.

 Dress! Dress! Dress! We are wearing dresses!

 

 Jacky, boys do not wear dresses.

 But I like dresses!

Muchomory- luty

Wintertime is Here Song | The Kiboomers | Kids Songs | Seasons | Winter Song for Kids

https://www.youtube.com/watch?v=vpaBH2PbWkc

Icy toes, Chilly nose,

Wintertime is here.

My teeth Chatter,

What’s the matter?

Wintertime is here, Oh!

Icy toes, Chilly nose,

Wintertime is here.

My teeth chatter,

What’s the matter?

Wintertime is here.

 

Playing in the snow

Riding on a sleigh

Playing with our friends

Having fun all day

Building snowmen high

Shooting snowballs too

Oh what fun it is to play

In the snow with you, hey!

 

Icy toes, Chilly nose,

Wintertime is here.

My teeth Chatter,

What’s the matter?                                           

Wintertime is here, Oh!

Icy toes, Chilly nose,

Wintertime is here.

My teeth chatter,

What’s the matter?

Wintertime is here.

 

Snowman Freeze by The Learning Station

https://www.youtube.com/watch?v=xUzPw7qhMlo

We’ll roll the snow

Into a big ball

To make the bottom of a snowman – Freeze!

 

We’ll pat the snow

Around that big ball

We’ve got the bottom of a snowman – Freeze!

We’ll make a snowman. We’ll make a snowman.

We’ll make a snowman. Freeze!

 

We’ll roll the snow

Into a medium ball

To make the middle of the snowman-Freeze!

 

We’ll pat the snow

Around that medium ball

We’ve got the middle of the snowman – Freeze!   

We’ll make a snowman. We’ll make a snowman.

We’ll make a snowman. Freeze!

 

We’ll roll the snow

Into a small ball

To make the head of the snowman – Freeze!

We’ll pat the snow

Around that small ball

We’ve got the head of the snowman – Freeze!

We’ll make a snowman. We’ll make a snowman.

We’ll make a snowman. Freeze!

 

We’ll use some rocks or coal

For his mouth and eyes

A carrot for his nose,

That’s no surprise

Some twigs for his arms

From some fallen trees

A scarf and hat

We’ve got our snowman – Freeze!

 

Rymownaka ,,Five little pinguins’’

Five little penguins went out one day

Over the hills and far away 

Five little penguins sliding on the ice

One slide away and it was nice 

 

Five little penguins jumping on the snow

One fall of and bumped his toe

Mommy said ‘Come back! Quack! Quack! Quack!’

Buy only four penguins came back 

 

Four little penguins went out to swim one day

Over the sea and far away

Daddy said ‘Come back! It’s cold today!

But only three baby penguins came back

 

Three little penguins went out to play 

Over the sea and hills, far away

Mommy said ‘Come back! Quack! Quack! Quack!

But only two baby penguins came back 

 

Two little penguin went clap one day

Over the sea and hills, far away

Daddy said ‘Come back! Quack! Quack! Quack!

But only one baby penguin came back 

 

One baby penguin went out one day

Over the sea and hills, far away

Mommy and daddy said: Come back! Quack! Quack! Quack!

But no baby penguin came back

 

Mommy and daddy penguin went out one day

Over the sea and hills far away

They both cried: Come back! Quack! Quack! Quack!

And all little penguins came back and clapped

1, 2, 3, 4, 5

 

Counting 1 to 10 | Number Songs | PINKFONG Songs for Children

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs

Penguin March!
Left, right, left, right, go!
One, two, three little penguins,
four, five, six little penguins,
seven, eight, nine little penguins,
and ten little penguins.
One, two, three,
four, five, six,
seven, eight, nine, ten little penguins.
Penguin!
Ten, nine, eight little penguins,
seven, six, five little penguins,
four, three, two little penguins,
one little penguin.
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one little penguin.
Penguin!

 

Muchomory: grudzień- styczeń

Santa, Santa, Where Are You?| Super Simple Songs

Santa, Santa, where are you? / Mikołaju, Mikołaju gdzie jesteś?

Are you under the tree? / Może pod choinką?

Are you in your sleigh?/ Może w sankach siedzisz?

Are you on the rooftop?/ Może jesteś na dachu?

Santa, where are you?/ Mikołaju, gdzie jesteś?

Look. Look. Over there. / Spójrz, spójrz tam?

Look. Look. Over where? / Spójrz, spójrz… gdzie?

Look. Look. Over there! / Spójrz, spójrz.. tam!

Santa, is that you?/ Mikołaju czy to ty?

 

https://youtu.be/3PcmHSPVlKY

 

Hello, reindeer. Goodbye, snowman

 | Super Simple Songs

 

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays. / Witaj reniferze, bałwanie i Mikołaju. Wesołych Świąt!

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Merry Christmas, everyone.

Let’s sing it once again. / Wesołych Świąt dla wszystkich! Zaśpiewajmy jeszcze raz!

 

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

 

We wish you a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

And a Happy New Year. / Życzymy Ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

 

Goodbye, reindeer.

Goodbye, snowman.

Goodbye, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays!/ Żegnaj reniferze, bałwanie i Mikołaju. Wesołych Świąt!

 

https://youtu.be/qDL2HBPy9uQ

Muchomory: pażdziernik- listopad

Piosenka Hello Song Super Simple Song

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

Hello, hello. / Cześć, cześć

Can you clap your hands?/ Czy możesz klasnąć w dłonie?

 Hello, hello./ Cześć

 Can you clap your hands?/ Czy możesz klasnąć w dłonie?

 Can you stretch up high?/ Czy możesz rozciągnąć się w górę?

 Can you touch your toes?/ Czy możesz dotknąć palcy u stóp

 Can you turn around? / Czy możesz się obrócić dookoła?

Can you say, „Hello”? Hello, hello./ Czy możesz powiedzieć ,,Cześć’’

Can you stamp your feet? / Czy możesz tuptać stopami?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, „Hello”?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

 

Autumn leaves are falling down

 (na melodię Twinkle, twinkle little star, autorstwa Angielskie Bajanie)

Look around, Look around! /Rozejrzyj się, rozejrzyj się

Autumn leaves are falling down/ Jesienne liście spadają

Look to the left, Look to the right/ Spójrz w lewo, spójrz w prawo

There is a fairy on a cloud/ Wróżka jest na chmurce

Look around, Look around!/Spójrz w lewo, spójrz w prawo

There is a pumpkin on the ground/ Dynia jest na podłodze

Look around, Look around/ Spójrz w lewo, spójrz w prawo

Autumn leaves are falling down/ Jesienne liście spadają

https://www.youtube.com/watch?v=CyJIfdA71Lc

Seasons Song for Kids ♫ Autumn Leaves are Falling Down ♫ Fall Kids Song ♫ by The Learning Station

Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors. 

Autumn leaves are changing colors all over town / Liście zmienają kolory, Liście zmieniają kolory w całym mieście

Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.

Autumn leaves are falling down, down to the ground. / Liście spadają, Liście spadają na ziemię

Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.  / Weź grabie i sprzątnij je, sprzątnij je

Take a rake and rake them up, on the ground.

Make a pile and jump in, and jump in, and jump in. / Zrób stos i wskocz w nie, wskocz w nie, wskocz w nie,

 Make a pile and jump in, on the ground.  / Zrób stos i skocz w nie i na ziemię

Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves,

autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, are on the ground/ Liście spadają, Liście spadają na ziemię

REPERTUAR

czerwiec

Po łące biega lato

Po łące biega lato
Uwija się jak bąk.
„Dzień dobry” mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać,
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
Pokażą drogę nam.

Pomaga lato pszczołom,
Na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
I w berka z wiatrem gra!

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

Gdy lato jest zmęczone,
W szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

Znów będą wakacje

Chodzę do szkoły różne stopnie zbieram
Szóstki i piątki i jedynki nieraz
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw
Że jeszcze tylko
Wrzesień październik listopad
Grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Wakacje znów będą wakacje
Na pewno mam rację wakacje będą znów

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem
Często jest mi dobrze czasem niewygodnie
Niewygodnie wtedy gdy się nauczyć trzeba
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat
Że jeszcze tylko listopad grudzień styczeń luty marzec
Kwiecień maj czerwiec

Wakacje znów będą wakacje
Na pewno mam rację wakacje będą znów

Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem
Zaraz będą święta a w święta jest mi dobrze
Potem już półrocze stopnie każdy widzi
No więc czemu tata chodzi i się dziwi
Że jeszcze tylko styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Wakacje znów będą wakacje
Na pewno mam rację wakacje będą znów

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą
Wiosna już przyszła nie ma rady na to
Uczyć mi się nie chce no ale się przymuszam
Po głowie chodzi myśl która ciągle mnie wzrusza
Że jeszcze tylko kwiecień maj czerwiec

Wakacje znów będą wakacje
Na pewno mam rację wakacje będą znów

Chodzę do szkoły bo każdy gdzieś chodzi
Starsi do pracy a do szkoły młodzi
Często jest mi dobrze a czasem niewygodnie
Wciąż ta myśl nie mogę się uwolnić od niej
Że jeszcze tylko maj czerwiec

Wakacje znów będą wakacje
Na pewno mam rację wakacje będą znów

 

Moja fantazja

To szkiełko wszystko potrafi,
Na każde pytanie odpowie,
Wystarczy wziąć je do ręki,
I wszystko będzie różowe.
Wystarczy wziąć je do ręki,
Dosypać ziarnko fantazji,
I już za chwilę można
Dolecieć aż do gwiazdy!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
La la la la la la la la la la la la la
To szkiełko nigdy nie płacze,
Zawsze jest w dobrym humorze,
To szkiełko wszystko rozumie,
Kazdemu chętnie pomoże.
Wystarczy wziać je do ręki,
Ziarnko fantazji dosypać,
I już za chwilę można
Z Panem Kleksem w świat pomykać!
Bo Fantazja, fantazja jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
Fantazja, moja fantazja, fantazja,
Fantazja, moja fantazja…
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!

Wszystkie dzieci nasze są

Ach, co za smutas leje łzy
Lalki w płacz, misiek zły
O już się śmieje, nosek mu drży
Deszczyk był a teraz wyschły łzy
Niebo rozjaśnia się samo
Mały uśmiech, jak tęcza
Już dobrze, mamo!
Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!
Choć nie rozumiem mowy twej
Czytam lęk, czytam śmiech
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów
Ważny jest serca alfabet
Ciepły uśmiech, jak słownik
Jesteśmy razem!
Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Nie jesteś sam
Nasza piosenka ciągnie za rękaw
Podaj mi dłoń i z nami stań
Nie ma dziś granic nasz dom
Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi
Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!
Będzie nasz
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz

 

maj

Kolorowe kontenery                                                          

Różne w życiu są przypadki. Ot, na przykład w pewnej chwili.                

Kontenery na odpadki mądrzy ludzie wymyślili.

 

Stoją bestie kolorowe! Jedna chętnie szkło pożera.

Druga torby papierowe gryzie jak plasterki sera.

 

Plastik biały czy różowe łyka szybko potwór trzeci.

Bo ma przełyk bardzo zdrowy no i lubi takie rzeczy!.

 

Odkąd mamy kontenery, mniej się śmieci poniewiera.

Milsze stały się spacery po osiedlach i na skwerach.

 

Mamo ukochana 

Mamo, mamo, droga mamo,

sekret zdradzę ci dziś.

Kocham cię z całego serca,

kocham cię z całych sił.

 

Kocham cię, i kochasz mnie ty,

a kochać mnie tak nie potrafi nikt.

Ty dajesz mi ciepło, pomagasz mi co dzień,

dlatego też za to dziękuję ci dziś.

 

Kocham cię, i kochasz mnie ty,

a kochać mnie tak nie potrafi nikt.

Ty dajesz mi ciepło, pomagasz mi co dzień,

dlatego też za to dziękuję ci dziś.

 

Mamo, mamo ukochana,

za twą miłość ci dam

tę piosenkę, ciepłe serce,

tylko tyle dziś mam.

 

Kocham cię, i kochasz mnie ty,

a kochać mnie tak nie potrafi nikt.

Ty dajesz mi ciepło, pomagasz mi co dzień,

dlatego też za to dziękuję ci dziś.

 

Kocham cię, i kochasz mnie ty,

a kochać mnie tak nie potrafi nikt.

Ty dajesz mi ciepło, pomagasz mi co dzień,

dlatego też za to dziękuję ci dziś.

 

Wielka sprawa 

Dziś w przedszkolu wielka sprawa,

wielka sprawa, wielka sprawa,

dzisiaj z tatą jest zabawa,

tata dziś tu jest.

 

Wszystkie dzieci się zbierają,

się zbierają, się zbierają,

do zabawy zapraszają,

i tatusia też.

 

Każdy tata, tak tańcuje,

nóżkę w tańcu dziś prostuje.

Tata dzielnie z nami tańczy,

bo gra dzisiaj dla nas walczyk. 2x

 

A teraz idą wszyscy, hura, hura,

nóżki tupią raz, dwa, raz, dwa.

I zabawa jeszcze chwileczkę trwa.

A teraz idą wszyscy, hura, hura,

nóżki tupią raz, dwa, raz, dwa.

i zabawa teraz koniec swój ma.

 

kwiecień

Wieziemy kogucika- melodia ludowa

Wieziemy tu kogucika
dajcie jajek do koszyka
dajcie aby choć ze cztery
a do tego ze trzy sery
dla kogucika!
Kukuryku!

Oj, zieleni się, zieleni
młoda trawka tuż przy ziemi
kukuryku, kukuryku
już i pełno jest w koszyku
dla kogucika!
Kukuryku!

Do was tutaj wstępujemy
zdrowia, szczęścia winszujemy
dajcie też co macie dac
zdrowia, szczęścia nie żałowac
dla kogucika!
Kukuryku!

 

Święta z jajkiem i zającem

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą

 

Rolnik sam w dolinie

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie.

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę.

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.

 Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko.

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka..

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę.

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek

 Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole     

Tabliczki mnożenia, ani podzielenia.

 

marzec

Dwa koziołki

1.Dwa koziołki na ratuszu tylko moje miasto ma

Zgadnij szybko, gdzie ja mieszkam zanim powie piosnka ta.

 

ref.Taka, tak to jest Poznań nasz piękny Poznań

Tak, tak to jest Poznań nasz.

 

2.Jutro wstanę już o świcie w chłodnej rosie zmyję twarz

Potem w Warcie się przeglądnę i powitam pięknie Was.

 

3.W szczęściu wszystko jest do pary dwa koziołki ty i ja.

Dwa gołębie szybujące i jeziora modre dwa.

 

Dino- dinozaur

Dawno temu żył dinozaur, co roślinę wielką pożarł.

Długi ogon miał i szyję i zajadał zieleninę.

Był ogromny daje słowo, ponad drzewa sięgał głową.

Chodził wszędzie słonim krokiem, tak to było z Diplodokiem.

 

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur.

 

O tym gadzie też opowiem, co trzy rogi miał na głowie,

Zjada liści całe tony, jako przysmak ulubiony.

Smakołyki dziobem zrywał, pośród krzewów często bywał.

Duże wsparcie miał w rodzinie, Triceratops jego imię.

 

Marzec czarodziej

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
I już pączki na patyku i już trawka na śnieżniku.
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki
Och, ten Marzec Czarodziej!

 

Marzanna zła panna
Marzanna, zła panna, smutki i choroby
zabiera ze sobą do głębokiej wody.

 

Ref.: La la la la la la
do głębokiej wody.

 

Niech płynie do morza, niechaj szybko znika.
A my już wiosenkę pójdziemy powitać.

 

Ref.: La la la la la la
pójdziemy powitać.

 

Polka komputerowa

Mój komputer zachorował
nie chce mi się zresetować.
Płata figle, żarty stroi
nawet myszka go się boi.

 

Ref: To jest polka komputerowa, gdy w komputerze wirus się chowa.
Ale polka, ładna polka polka komputerowa.

 

Wszystkie gry mi wirus zniszczył
a komputer tylko piszczy.
Bardzo chore biedaczysko
coś go łamie w twardym dysku.

 

Dzwonię więc na pogotowie
pogotowie niech mi powie.
Co mam robić, kto pomoże
z komputerem coraz gorzej

 

luty

Sanna

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Witajcie W Naszej Bajce

Witajcie! W naszej bajce
Słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa,
Zatańczą wkoło drzewa.

Tu wszystko jest możliwe,
Zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci, wiem coś o tym,
Latają samolotem.

Nikt tutaj nie zna głodu,
Nikt tu nie czuje chłodu
I nawet – ja nie kłamię
Nikt się nie skarży mamie.

Witajcie! W naszej bajce
Słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa,
Zatańczą wkoło drzewa,

Bo z wami jest weselej,
Ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach
Przygoda już się chowa

My ją znajdziemy sami,
My, chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo,
Że będzie kolorowo.

 

 Na Wyspach Bergamuthach

Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach
Widziano także osła
Którego mrówka niosła
Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach
Jest i wieloryb stary
Co nosi okulary
Uczone są łososie
W pomidorowym sosie
I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko wysp tych nie ma

Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach
Widziano także osła
Którego mrówka niosła
Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach
Jest i wieloryb stary
Co nosi okulary
Uczone są łososie
W pomidorowym sosie
I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko wysp tych nie ma

 

styczeń

Wesoły nowy roczek

Nowy Roczek drobnym kroczkiem

do ludzi przychodzi.

Powitajmy go serdecznie

i starsi, i młodzi.

Stary Rok chce odpoczynku.

Zmęczony i siwy

do Nowego mówi: synku,

obyś był szczęśliwy.

 

Ref.: Nowy Rok, Nowy Rok,

idzie do nas w gości, może nam przyniesie 

piękny dar radości. 

Do siego, do siego,

do siego roku,

dla każdego uśmiech,

dla każdego spokój.

 

Nowy Roczek jest radosny,

bo ma planów wiele,

żeby zawsze była wiosna,

każdy dzień – niedzielą.

Ale kiedy już zrozumie,

że to niemożliwe,

chyba nam darować umie

parę dni szczęśliwych.

 

 

Eskimos

Jestem Eskimos prosto z Alaski,

ciągną me sanki dzielne psy husky.

Z lodu i śniegu mam dom nieduży,

wrócę tam chętnie z długiej podróży.

 

Eskimos lubi lód i śnieg

i lubi mknąć sankami

Chcesz? Jak Eskimos sanki bierz

na sannę ruszaj z nami.

 

Jadę zobaczyć arktyczne morze,

nad morzem tańczą polarne zorze.

Na brzegu  żyją białe niedźwiedzie

a w morzu morsy, foki i śledzie.

 

Piosenka dla babci i dziadka

Moja babcia nie jest siwa,

świetnie biega, nieźle pływa,

dobrze wie co słychać w świecie,

bo się zna na internecie.

 

Ref.: Babcia, babcia ukochana,

babcia, babcia roześmiana,

babcia w środku całkiem młoda,

jeszcze wnukom siły doda.

 

Z dziadkiem lubię łowić ryby,

albo walczyć tak „na niby”,

z nim zdobywam górskie szczyty,

bo to kompan znakomity.

 

Ref.: Dziadek, dziadek ukochany,

dziadek, dziadek niezrównany

dziadek życia wciąż ciekawy,

zawsze chętny do zabawy.

Z babcią gadam sobie szczerze,

z dziadkiem jeżdżę na rowerze,

bardzo lubię pić herbatkę

z moją babcią, z moim dziadkiem.

 

Ref.: Dziadek z babcią – przyjaciele,

dziadek z babcią – tropiciele marzeń,

przygód i zagadek.

Super – babcia, super – dziadek!

grudzień

112 Numer alarmowy

 1. Jedno połączenie,
  Czy się domyślicie?
  Może uratować
  Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

 1. Gdy jest niebezpiecznie
  Musisz być gotowy,
  I zadzwonić pod ten
  Numer alarmowy!

„Ding dong”

Ding dong ding dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoś taki ktoś kto chce
właśnie dziś odwiedzić mnie
miły starszy siwy Pan
z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzień

Ding dong ding dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoś taki ktoś kto chce
właśnie dziś odwiedzić mnie
miły starszy siwy Pan
z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzień

Ding dong ding dong spadł już śnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoś taki ktoś kto chce
właśnie dziś odwiedzić mnie
miły starszy siwy Pan

z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzień

 

Idzie  święty Mikołaj

Idzie święty Mikołaj,

grudzień go wita ukłonem.

Dywan ze śniegu przed nim rozwija,

zdobi choinki zielone.

Dywan ze śniegu przed nim rozwija,

zdobi choinki zielone.

 

Idzie święty Mikołaj,

gwiazdy mrugają przyjaźnie.

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

będzie wędrować mu raźniej.

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

będzie wędrować mu raźniej.

 

Idzie święty Mikołaj,

dźwięczą sopelki na drzewach.

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,

a ja piosenkę zaśpiewam.

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,

a ja piosenkę zaśpiewam.

 

Idzie Święty Mikołaj,

wszyscy na niego czekamy.

Niesie prezenty i dobre słowa

dla mnie, dla taty, dla mamy.

Niesie prezenty i dobre słowa

dla mnie, dla taty, dla mamy.

 

Odwiedziny św. Mikołaja       

Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła.
Przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,
zimno dziś na dworze,
tylko w dali słychać sanie
któż to jechać może?
To Święty Mikołaj
dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas.

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń
dzwonią dzwonki sanek,
zatrzymały się przed domem,
ktoś wchodzi na ganek.
Słychać już tupot nóg,
drzwi się otworzyły,
a w nich stanął
z wielkim workiem
dziadek bardzo miły.
To Święty Mikołaj

dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas. 

 

listopad

Domowe roboty

Kiedy rano gwiazdki zgasną, gdy się tylko zrobi jasno.

Różne sprzęty wcześnie wstają, swoją pracę zaczynają.

 

Ref. Słychać piski, słychać szum.

Szuru buru, plusk i plum.

 

Już żelazko na swej nodze jeździ gładko jak po lodzie.

A lodówka mruczy sobie: pyszne dzisiaj lody zrobię.

 

Na śniadanie w opiekaczu zarumienione grzanki skaczą.

A odkurzacz ciężko wzdycha, tyle kurzu się nałyka.

 

Pralka bębnem wciąż obraca, prać skarpetki to jest praca.

Czajnik gwiżdże na kuchence, a suszarka suszy ręce.

 

Jeszcze radio wesolutko, śpiewa nutkę nam za nutką.

Telewizor gada z kąta: kto tu pięknie tak posprzątał.

 

Deszczyk

Deszczyk pada kap, kap, kap,

jesień w lasach kap, kap, kap.

Weź kalosze chlap, chlap, chlap

i chodź ze mną człap, człap, człap.

 

ref.Bo jesień to tak pora roku,

choć deszczu, deszczu jest za wiele,

to wcale smutno być nie musi,

w kaloszach jest weselej

 

Deszczyk pada kap, kap, kap,

wietrzyk wieje mocno tak.

Z parasolem szybko tak,

po kałużach chlap, chlap, chlap.

 

Kot Kacper                                                                                                  

Gdy budzę się rano i oczy otwieram,

mój czarny kot Kacper o mnie się ociera.

I patrzy mi w oczy, gdy wyciągam rękę,

a on mi wtedy śpiewa swą piosenkę.

 

Mój brzuszek mruczy mru, mru, mru

więc dobre jedzonko dajże mu.

 

Gdy wracam z przedszkola, gdy drzwi już otwieram

Kot czeka na szafce  i na mnie spoziera.

Płakałem, gdy szedłeś, maskotkę tuliłem

lecz uwierz mi proszę, że grzeczny dziś byłem.

 

Wielki koncert na polanie

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Tratata, tratata, tratata

trąbka dla was dzisiaj gra 2x

 

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum.

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Bumbumbum, bumbumbum, bumbumbum

Bęben zagra dla was tu 2x

 

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum.

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Stukpukpuk, stukpukpuk, stukpukpuk

Już drewienka idą w ruch 2x

 

Na polnie zwierząt tłum, zwierząt tłum, zwierząt tłum

Wielki koncert będzie tu tara, tara bum.

Jest tu jeżyk, jest też miś, jest też miś, jest też miś

Lisek za was zagra dziś, lisek zagra dziś.

 

Kleklekle, kleklekle, kleklekle

To kołatka grać też chce.

październik

    Owocowy blues

 1. Na zmartwienia i na żale
  dżem ci zrobi doskonale,
  bowiem w dżemie siła drzemie.
  owocowy blues.
 2. Ref.: Blues, blues, blues owocowy,
  taniec pyszny to i zdrowy,
  słodki jak jabłkowy mus!
  Owocowy blues!
 3. Na zgryzoty i kłopoty
  bardzo dobre są kompoty,
  czy śliwkowe, czy gruszkowe
  każdy o tym wie!
 4. Chcesz być silny tak jak smok,
  owocowy tankuj sok!
  Malinowy, porzeczkowy,
  każdy dobry jest!

Myj zęby

Szczotka pasta, kubek, ciepła woda,

tak się zaczyna wielka przygoda,

myje zęby, bo wiem dobrze o tym,

kto ich nie myje ten ma kłopoty.

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

 Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko. O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!

Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć!

Jarzębina

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w polu się mieni,
To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie
korale, korale jesieni.

Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.

Włożymy korale, korale czerwone
i biegać będziemy po lesie.
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
niech echo daleko ją niesie.

Idzie lasem…

 Jesienna wyliczanka

Deszcz, kalosze, bura chmura,

dmucha, chucha, wieje!

Deszcz, kalosze, bura chmura,

kropi, pada, leje!

Jesienna pogoda daje w kość!

Jesiennej pogody mamy dość!

wrzesień

 

Plac zabaw

Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci

bawi się chodzimy dziś!

Ref Plac zabaw, plac zabaw,

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

w słoneczne dni odwiedzasz go.

Są tu drabinki i karuzela

każdy się kręcić chce.

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to, że hej.

Możemy puszczać barwne latawce

wietrzyku, dla nich wiej!

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

Uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie.

 

 

Mój skarb

Każdy skarb swój ma jeden albo dwa,

ja mam skarbów sto najważniejszy to:

ref. Z wakacji muszelka, pamiątka niewielka,

mój wielki skarb, mój wielki skarb…

zielony, kochany, w szufladzie schowany-

od morza dar, od morza dar.

Piasek, ciepły wiatr, kolorowy świat…

Wakacyjne dni przypomina mi.

Czarodziejska moc w tej muszelce śpi,

kiedy błyszczy noc bajkę szepcze mi.

O przechodzeniu przez ulicę

Zanim ulicę przekroczysz,

otwórz szeroko swe oczy,

bo to bardzo ważna jest rzecz

by się na baczności wciąż mieć.

Najpierw w lewo, w prawo potem,

jeszcze w lewo spójrz z powrotem,

jeśli droga jest wolna już,

swe kroki pewnie kieruj w przód.

Sprawa jest o tyle łatwa,

jeśli są na przejściu światła,

one drogę pokazują,

czy przechodzić informują.

Gdy zielone sygnał dało,

wnet przed siebie ruszaj śmiało,

lecz czerwone daje znać,

że nadal w miejscu musisz stać.

 

Boogie woogie

Do przodu prawą rękę daj,

Do tyłu prawą rękę daj,

Do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Boogie- woogie, ahoj! (3 razy)

I od nowa zaczynamy taniec ten.

Do przodu lewą rękę daj,

Do tyłu lewą rękę daj,

Do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią.

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Do przodu prawą nogę daj,

Do tyłu prawą nogę daj,

Do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Do przodu lewą nogę daj,

Do tyłu lewą nogę daj,

Do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

Kapuściana piosenka

Wielki rwetes dziś u Basi,

bo kapustę Basia kwasi.

Szatkownica poszła w taniec,

to ci było szatkowanie!

ref Rach, ciach, ciach! Obereczka!

Już kapusty pełna beczka.

Zaraz Basia ją przyprawi,

doda soli i żurawin,

potem ją ubije wałkiem,

aż ubita będzie całkiem.

Potem deska ją przyciśnie,

niech kapusta w beczce kiśnie.

Już kapusta wzbiera sokiem,

sok spod deski spływa bokiem.

Jaka pyszna ta kapusta,

że aż sama idzie w usta.

Więc ją jemy na surowo,

na surowo, bo to zdrowo!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close