Bieżące

UWAGA

W przedszkolu pojawił się przypadek zachorowania na ospę.

UWAGA

W przedszkolu pojawiły się wszy.

Prosimy kontrolować głowy dzieci.

 

Wakacje 2022

W lipcu przedszkole będzie

zamknięte, a w sierpniu

dyżur wakacyjny.

Bardzo ważne

Przypominamy, że po 10- dniowej izolacji rodzica związanej z zachorowaniem na covid- 19 zgodnie z wytycznymi Sanepidu dziecko pozostaje w domu jeszcze 7 dni na kwarantannie.

Bardzo ważne

Zgodnie z pkt 7 Procedury Bezpieczeństwa Przedszkola nr 119 każde dziecko wykazujące objawy chorobowe: temperatura, kaszel, katar nie może być przyprowadzone do przedszkola. O wszelkich zaobserwowanych symptomach chorobowych u dzieci rodzice będą natychmiast informowani i zobowiązani do niezwłocznego zorganizowania odbioru dziecka.

Bardzo ważne

W związku z drastycznie rosnącą liczbą zachorowań na covid- 19 na terenie przedszkola obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez osoby dorosłe oraz dezynfekcja rąk.

 

Apelujemy do Państwa o nie zatajanie informacji o złym samopoczuciu dziecka.

Chrońmy siebie nawzajem!!!

 

Materiały w ramach kampanii

„Epidemia krótkowzroczności u dzieci. Co rodzic musi wiedzieć?”

(link poniżej)

Uwaga rodzice Borowików i Muchomorów

Od 8 września ruszają zajęcia gimnastyki korekcyjnej. W zajęciach mogą brać udział 5 i 6 latki, których rodzice dostarczą zaświadczenie od lekarza specjalisty bądź pediatry z konkretnym wskazaniem, z jakiego powody dziecko powinno uczestniczyć w w/w zajęciach np. płaskostopie, wada postawy itp.

Uwaga rodzice Borowików i Muchomorów

Zakończyły się bezpłatne zajęcia sportowo- rekreacyjne w ramach programów:

„Rataje – Mój Sportowy Azyl”

i

„Nasz Sportowy Fyrtel- Sportowy Fyrtel Gzuba”

z

WYPRAWKA  3-LATKA DO PRZEDSZKOLA:

paputki, 

-fartuszek 

-woreczek z rzeczami zapasowymi na przebranie,

-piżamka, 

-mała poduszka typu „jasiek”, 

-poszewka na pościel o wymiarach 90 cm x 200 cm.

 Wszystkie rzeczy prosimy, aby były  podpisane.

WAŻNE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 435/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA dyrektorzy przedszkoli zostali upoważnieni do wykonywania egzekucji administracyjnej dotyczącej windykacji należności z tytułu nieuiszczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także z tytułu nieuiszczania opłat za korzystanie z posiłków dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W związku z tym z dniem 1 czerwca 2021 zostało wprowadzone zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 119 w sprawie windykacji należności z tytułu nieuiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Dokument ten jest do wglądu u pani intendentki i w sekretariacie.

Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat za przedszkole i wyżywienie.

Uwaga Rodzice

W ramach projektu pod nazwą „Regionalne Obserwatorium zagrożeń- rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” została uruchomiona strona internetowa dedykowana uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom Oświaty lub innych placówek współpracujących z wielkopolską policją, oparta na wizerunku maskotki- Sierżanta Pyrka. Portal ma charakter prewencyjny, mający na celu szerzenie edukacyjnych treści dotyczących bezpieczeństwa oraz dzięki wbudowanym funkcjom umożliwia zapisywanie się na konferencje, umawianie działań profilaktycznych, czy też wizyt policjanta w stroju Sierżanta Pyrka w przedszkolu. Portal jest dostosowany do percepcji jego najmłodszych uczestników i kierowany do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Zawiera elementy rozrywkowe, takie jak tematyczne quizy, gry, moduły do kreacji kartek okolicznościowych itp. Ma za zadanie edukować zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń.

Zachęcamy do zarejestrowania się do w/w e- usługi- wystarczy wejść na stronę www.pyrek.pl. W przypadku problemów z powyższą e- usługą można kontaktować się z koordynatorem mł asp. Barbara Przekota Zespół Profilaktyki Społecznej tel 447715829

Zmiana adresu mailowego

Od 1 grudnia 2020 obowiązuje nowy adres mailowy przedszkola

p119poznan@gmail.com

Informujemy, iż przedszkole zakupiło lampy UV posiadające atest higieniczny

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

do dezynfekowania pomieszczeń. W związku z tym wraca wyposażenie sal: dywany, zabawki oprócz pluszaków.

PROŚBA

Uprzejmie prosimy by w przypadku dłuższych kolejek przed przedszkolem w czasie przyprowadzania czy odbierania dzieci

przepuścić mamy w ciąży i z małymi dziećmi we wózkach.

dziękujemy

Uwaga

Jeśli chcieliby Państwo zmienić zadeklarowane godziny przyprowadzania i odbierania dziecka prosimy taką informację przesłać na przedszkolnego maila.

p119poznan@gmail.com

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

w Przedszkolu nr 119 w Poznaniu

od dnia 1 września 2021r.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Przyprowadzając dziecko, w przedsionku może znajdować się jeden rodzic/ opiekun, kolejny rodzic musi poczekać na odbiór swojego dziecka przed wejściem do budynku, zachowując odległość 1,5 m od kolejnej osoby.
 2. Codziennie przy wejściu dzieciom mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. W przypadku podwyższonej temperatury (od 37,1 st) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 3. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko i w przedsionku przedszkola przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który pomaga przy jego przebieraniu się i odprowadza je do grupy. W związku reżimem sanitarnym rodzice grup starszych nie mogą wchodzić na teren przedszkola. Do poczekalni wchodzą wyłącznie rodzice dzieci z najmłodszej grupy „Jagódek” po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i założeniu maski /przyłbicy. Z poczekalni odbiera dziecko pracownik przedszkola i po zmierzeniu temperatury odprowadza do sali.

W wyjątkowych przypadkach dziecka nowo przyjętego za zgodą dyrektora przedszkola rodzic/opiekun może odprowadzić dziecko do sali .

 1. Czas przyprowadzania i odbierania dzieci wg zadeklarowanych przez rodziców godzin.
 2. Pracownik przedszkola po każdym odbiorze dziecka dezynfekuje swoje ręce, a dziecko niezwłocznie udaje się do łazienki przedszkolnej i myje ręce.
 3. Dzieci do placówki nie wnoszą: pluszaków, zabawek, jedzenia, picia, żadnych zbędnych rzeczy z domu (z wyłączeniem odzieży awaryjnej na przebranie w podpisanym worku oraz jaśków powleczonych dla dzieci z grup: Jagódek i Poziomek, które będą leżakowały.

W przypadku alergii pokarmowej poświadczonej zaświadczeniem- lekarza specjalisty, rodzic może za zgodą dyrektora przedszkola dostarczyć jedzenie dla swego dziecka.

 1. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.

W przypadku  alergii powodującej objawy kaszlu, kataru  dziecka rodzic /opiekun jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty potwierdzające alergię.

 1. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 2. Odbierając dziecko, w przedsionku może znajdować się jeden rodzic/opiekun, kolejny rodzic musi poczekać na odbiór swojego dziecka przed wejściem do budynku, zachowując odległość 1,5 m. Wchodząc do przedszkola Rodzic dezynfekuje ręce/rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic musi posiadać własne środki ochrony).
 3. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w przedsionku lub poczekalni do minimum.
 4. W momencie odebrania dziecka przez Rodzica, dziecko nie powraca już do przedszkola, ani do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia.
 5. Nauczyciele pilnują, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.
 6. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu

 1. Liczebność dzieci w grupie wynosi 25.
 2. Stoliki w sali ustawione są w odległości 1,5 m od poprzedniego, dzieci mają wyznaczone miejsce (podpisane krzesełko i miejsce przy stoliku).
 3. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, a pojedynczo lub w grupach dwuosobowych), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali .
 4. Dziecko przebywa w miarę możliwości w jednej sali ze swoją grupą oraz opiekunami (nauczycielem, woźną ) w poranku i popołudniu dzieci przebywają w jednej sali– łączone grupy.
 5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia z dziećmi
 6. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 7. Nauczyciel pokazuje jak prawidłowo zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania (w zgięcie łokcia) i przypomina o tym dzieciom.
 8. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejącego na terenie przedszkolnym placu zabaw. Po skorzystaniu z placu zabaw sprzęt jest dezynfekowany.
 9. Codziennie powierzchnie użytkowe, sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników przedszkola są dezynfekowane. Blaty po każdym posiłku (3x dziennie), klamki poręcze, włączniki światła etc. przynajmniej 3 razy dziennie:

– po przyjściu wszystkich dzieci do przedszkola

– po przyjściu z ogrodu

– po zakończeniu pracy

 1. Usuwa się z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować (np. pluszaki, dywany, książki itp.).
 2. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów, kubeczków i szczoteczek do mycia zębów.
 3. Rodzic ma obowiązek poinformować placówkę o planowej i nieplanowej nieobecności dziecka wysyłając informację na przedszkolnego maila p119poznan@gmail.com, a po chorobie zakaźnej rodzic dostarcza zaświadczenie, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 4. Nauczyciele i woźne pracują według ustalonego harmonogramu.
 5. W przypadku zachorowania pracownika możliwe będzie skrócenie godzin pracy oddziału lub zamknięcie grupy na czas choroby pracownika.

Zasady funkcjonowania żywienia

 1. Z żywienia przygotowywanego przez pracowników kuchni obligatoryjnie korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko nie może wnieść własnego pożywienia oraz picia .
 2. Dzieci nie komponują samodzielnie posiłków np. kanapek, ale otrzymują gotowe posiłki na talerzu.
 3. Przy salach znajduje się woda, którą podaje dzieciom wyłącznie pracownik przedszkola.
 4. Intendent zamawia i odbiera towar od dotychczasowych dostawców z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (dezynfekuje opakowania, myje środkami czystości opakowania- rozpakowane przekazuje do kuchni).
 5. Podczas przygotowywania posiłków, oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 6. Pracownicy kuchni mają stanowiska pracy z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 7. Naczynia i sztućce myte są i wyparzane w zmywarce.
 8. Posiłki spożywane są w salach.
 9. Przed jedzeniem dzieci myją ręce, a personel dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji.
 10. Po każdym posiłku stoliki są dezynfekowane przez pracowników przedszkola.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza j przygotowuje pomieszczenie tzw. Izolatorium wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- pokój nauczycielski.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba (woźna) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonego izolatorium, dezynfekuje ręce i ubiera maseczkę, rękawice, fartuch ochronny, pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora przedszkola i rodziców.
 4. Dyrektor przedszkola zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie przedszkola zachorowania na COVID~19.
 5. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, jak najszybciej dezynfekowane.

Informacje końcowe

 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu i natychmiastowego oddzwonienia.
 3. Na terenie przedszkola czas pobytu osób z zewnątrz ograniczony jest do minimum.
 4. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność.
 5. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola, dopuszczone są wyjścia na spacer np do pobliskiego parku nad Wartą.
 6. Dzieci będą korzystały jak najczęściej z pobytu w ogrodzie i w patio.

 

Dyrektor Przedszkola nr 119

Poznań, 28 sierpnia 2020 r.

Opracowana procedura opiera się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli; oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 25 sierpnia 2020 r oraz wytycznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania dostosowane do warunków Przedszkola nr 119 w Poznaniu na dzień 1 września 2020r.

 
 

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:iod2_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe? Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO),w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki,
 a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w szczególności  w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, tj.:·        realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, w specjalnych warunkach sanitarnych,·        zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki, w szczególności związanych z epidemią korona wirusa,·        zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności
w specjalnych warunkach sanitarnych,
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej..
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)       żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·      dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

·      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne,
by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego
w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych.

 

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie opinie o dziecku wystawiane będą przez nauczycieli w terminie do 10 dni roboczych po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem do dyrektora.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz cel wystawienia.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close