Borowiki

 

Co będziemy robić we wrześniu?

Ja i moje przedszkole, ja i moja grupa.

Poznajemy nazwę grupy – „Borowiki”. Witamy się z panią i dziećmi, poznajemy i zapraszamy do wspólnej zabawy nowe koleżanki i kolegów. Przypominamy swoje znaczki i konieczność ich posiadania dla zachowania porządku. Zapoznajemy się z nowymi kącikami zainteresowań i sposobem korzystania z nich. Ustalamy zasady bezpiecznego i radosnego  funkcjonowania na podstawie znanych wartości i nowego kodeksu zachowań. Rozmawiamy na temat naszych praw i obowiązków. Oswajamy się z funkcja dyżurnego.

Wakacje już za nami…

Wspominamy wakacyjne przygody. Dzielimy się wrażeniami i odczuciami związanymi z odpoczynkiem w różnych stronach naszego kraju i poza jego granicami. Prezentujemy przyniesione pamiątki.

Moja droga do przedszkola

Kształtujemy nawyki przestrzegania podstawowych zasad ruchu  drogowego. Poznajemy rodzaje znaków drogowych. Przypominamy i omawiamy funkcję, jaką pełni policjant oraz straż miejska. Rozmawiamy na temat procedury zachowania w razie różnorodnych wypadków, wdrażamy znajomość własnego adresu i numeru alarmowego.

Idzie jesień przez ogród i sad

Rozmawiamy na temat owoców i warzyw. Porównujemy ich wnętrze i budowę, np.: omawiamy różnice między gruszką a śliwką oraz wyróżniamy części jadalne warzyw i sposób ich uprawy.

Przypominamy wygląd i nazwy drzew oraz nazwy gatunków jabłoni i grusz odwołując się do doświadczeń i przeżyć z zeszłorocznej wycieczki do sadu. Uświadamiamy konieczność spożywania owoców i warzyw.

 • Rozwijamy zainteresowania słowem literackim – wdrażamy konieczność częstego kontaktu z książką. Nabywamy umiejętności słuchania, odpowiadania i zadawania pytań, swobody w samorzutnym wyrażaniu myśli, wysuwania prostych wniosków. Rozwijamy myślenie przyczynowo – skutkowe, kształtujemy mowę komunikatywną, tworzymy wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i stylistycznym, wzbogacamy zasób słownictwa.
 • Ćwiczymy narządy mowy i aparat słuchowy w czasie różnorodnych zabaw słuchowych, ortofonicznych i logopedycznych.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne – kształtujemy pojęcia dotyczące orientacji w przestrzeni i czasie, rozumienie pojęcia liczby, umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania, klasyfikowania, mierzenia, ważenia.
 • Rozwijamy sprawność ruchową i fizyczną w trakcie pobytu na świeżym powietrzu i w przedszkolu. Korzystamy ze sprzętu terenowego i sportowego.
 • Rozwijamy wrażliwość i wyobraźnię oraz wyrabiamy świadomość muzyczną i taneczną. Wzbudzamy zainteresowanie muzyką poznając instrumenty muzyczne oraz różnorodne utwory znamienitych kompozytorów muzyki instrumentalnej, poważnej, baletowej. Wzbudzamy zainteresowania różnymi formami ruchowymi oraz tańcem  baletowym i folklorem. Ilustrujemy ruchem utwory muzyki poważnej. Rozwijamy umiejętności wokalne i pamięć słuchową. Odzwierciedlamy swoje emocje i przeżycia w improwizacjach słownych, wokalnych, instrumentalnych, ruchowych.
 • Rozwijamy wyobraźnię plastyczną i wyobraźnię ekspresji twórczej. Poszerzamy doświadczenia związane ze sztuką – poznajemy nowe techniki tworzenia, poznajemy i próbujemy wypowiadać się na temat reprodukcji malarskich. Interpretujemy muzykę za pomocą form plastycznych.
 • Wzbogacamy wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych. Poznajemy różnorodność i zależności w świecie przyrody, rozumiemy relacje człowiek – przyroda. Zwracamy uwagę na ochronę środowiska. Obserwujemy przyrodę, uczestniczymy w różnorodnych doświadczeniach, wysuwamy proste wnioski.
 • Rozwijamy koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość.
 • Zwracamy uwagę na kulturalne spożywanie posiłków, przełamujemy niechęć do niektórych potraw.
 • Przestrzegamy wspólnie ustalonych zasad i wartości regulujących współżycie w grupie. Przestrzegamy zasad warunkujących bezpieczeństwo. Nabywamy umiejętności nazywania stanów emocjonalnych, przyczyn ich występowania oraz sposobu radzenia sobie z nimi.

 

REPERTUAR

wrzesień

 „Moje przedszkole” – piosenka

 1. Maszeruję rano do przedszkola z mamą,

śpiewa ptak, wiatr powiewa, a ja głośno sobie śpiewam.

Ref.: Czas wesoło płynie w przedszkolnej drużynie,

tu przyjaciół mam i nie jestem sam / bis

 1. W drzwiach nas wita pani, mam laurkę dla niej,

w sali już jest wesoło, wszyscy robią koło.

 1. Znam magiczne słowa: proszę i przepraszam,

powiem wam – zawsze chętnie do przedszkola wracam.

 

„Piękne zwyczaje” – wiersz

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:

mówi: „Dzień dobry”, gdy rano wstaje.

A drzewa, lśniące rosą nad ranem,

szumią: „Dzień dobry słonko kochane”.

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,

mówi” „Przepraszam”, potem odpływa.

Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,

„dziękuję” szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi.

„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa

„dobranoc” szumią z prawa i lewa.

Czesław Janczarski

 

„Wesoła zabawa” – piosenka

 1. Jedna noga, druga noga, tupiemy nogami.

Jeśli tylko masz ochotę, potup razem z nami.

Ref.: Tupu – tupu, tup, tup, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną tupiesz ty. / bis

 1. Jedną rękę, drugą rękę, teraz podam tobie.

W małych kołach dookoła zatańczymy sobie.

Ref.: Tralalala, la, la, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną tańczysz ty. /bis

 1. Ruszam głową, mrugam okiem, uginam kolana,

klaszczę w dłonie i wesoło ćwiczę już od rana.

Ref.: Pac, pac, pac, pac, pac, pac, raz, dwa, trzy,

teraz klaszczesz ze mną ty. / bis

 

„Żegnaj lato” – piosenka

 1. Bledną płatki kwiatkom, wiatr kasztany gubi,

żegnaj złote lato – któż by cie nie lubił. / bis

Ref.: Listek polnej koniczyny daj nam na pamiątkę,

niech przypomni w czasie zimy wodę, las i łąkę.

 1. Jesień idzie z mżawką, niesie nam szarugi,

żegnaj złote lato – któż by cie nie lubił. / bis

 

„Wakacyjne skarby” – wiersz

Piotr znalazł skarb! Niewielki…

Prawdziwe, morskie muszelki.

I Hubert ma skarb! Wielka hubę.

Popatrzcie, jakie to grube!

A co znalazła Agnieszka? Bursztyn!

Malutki – wielkości orzeszka.

A Tomek wziął papier i farby

– a warto pamiętać o tym! –

i przywiózł z wakacji skarby:

obrazki własnej roboty!

I teraz kolegom pokaże

rybackie łodzie i plażę,

zieloną łąkę, krowę łaciatą…

I będzie wspominał lato…

Maria Terlikowska

 

„Razem w przedszkolu”- piosenka

 1. Gdy wrześniowy promyk słońca, do przedszkola drogę wskaże.

Pobiegniemy, co sił w nogach, pobiegniemy razem. / bis

 1. Kiedy w okno deszcz zapuka i zapyta: – Jak tam leci?

– Dobrze, dobrze – odpowiemy. – Bo się razem bawią dzieci – / bis

3.Razem zimą, razem wiosną, mnóstwo przygód na nas czeka.

Żadne dziecko się nie nudzi, żadne dziecko nie narzeka. / bis

 

„O prawach dziecka” –

tekst wiersza na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka

Mały człowieku!

To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.

Na samym wstępie uwierz z ochotą, że jesteś młodą ludzką istotą.

Twój kolor skóry, płeć i wierzenia – to dla nikogo nie ma znaczenia.

Mama i tata, w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o ciebie.

Masz prawo wzrastać w górę,

by w końcu tak jak roślina wspiąć się ku słońcu.

Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą, możesz ich kochać tak samo.

Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,

czytać twych listów bez twoje zgody.

Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub ci ubliżać.

Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki.

Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem.

Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy.

Możesz się uczyć i bez wytchnienia rozwijać talent i uzdolnienia.

By nikt tych praw łamać się nie ważył,

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

„Na skrzyżowaniu”- piosenka

 1. Zielone światło, jak liść zielone, teraz przejść mogę na drugą stronę.

I trzymam mocno mamę za rękę, nucąc wesoło swoją piosenkę.

Ref.: Światła drogowe znaki nam dają,

światła drogowe do nas mrugają i teraz głośno powiem wam:

nigdy przez ulicę nie przechodzę sam!

 1. Czerwone światło jak mak czerwone. Stop! Nie przechodzę na drugą stronę.

Cierpliwie czekam i mamy rękę wciąż mocno trzymam, nucąc piosenkę.

 

„Kolorowe znaki” – wiersz

Idąc na spacer ze swoim tatą mały przedszkolak był nieswój taki,

nie wiedział, dlaczego stoją na wszystkich drogach te dziwne znaki.

Na jednej nóżce, tak jak bociany: trójkąty, koła, romby, kwadraty…

Każdy z nich barwnie pomalowany, więc postanowił spytać się taty.

Tatusiu, powiedz, czemu na drogach po obu stronach są ustawione

te dziwne znaki w różnych kolorach: żółte, niebieskie, białe, czerwone?

Widzisz mój synki – słyszy odpowiedź – znaki dla Ciebie tak zagadkowe

wszyscy kierowcy znają na pamięć, bo są to właśnie znaki drogowe.

Ich kształt i barwa oraz rysunek namalowany na znaku tarczy

na wszystkich drogach całego świata zawsze i wszędzie to samo znaczy.

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym, z rysunkiem czarnym mówią:

„Uważaj na mój rysunek!” I są to znaki ostrzegawcze.

Te duże koła z brzegiem czerwonym, które z daleka widać od razu,

„Nie wolno!” – krzyczą głosem donośnym, bo są to znaki zakazu.

Mniejsze zaś koła, z niebieską twarzą i białą strzałką,

mówią stanowczo: „Jedź, jak ci każę!” Dlatego są to znaki nakazu.

A  prostokąty oraz kwadraty, te z tłem niebieskim, stojące z gracją,

informacyjne są to znaki, bo zawsze służą informacją.

Wiesz już, dlaczego duzi i mali znaki drogowe widują co dzień?

Żeby bezpiecznie z dróg korzystali:

każdy kierowca i każdy przechodzień.

Krzysztof Wiśniewski

 

„Owoce i warzywa”- piosenka

 1. Pod owocami zgina się grusza,

wiatr konarami gruszy porusza!

Ref.: Pac, gruszka, pac, gruszka,

hop, do fartuszka. / bis

 1. Spadają gruszki od soku miękkie,

                nad gruszą krążą osa i szerszeń!

 1. Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

też lubię gruszki pachnące rosą!

 1. Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

 

„Jesienią” – wiersz

Ma jabłonka pełno jabłek, pełno śliwek – śliwa.

Chodźmy sobie do ogródka, jak jesienią bywa.

Śliwki wszystkie fioletowe, jabłka się czerwienią,

chodźmy po nie do ogródka, jak zwykle jesienią.

Tak prześlicznie w ogródeczku, tak się listki złocą.

Nazbieramy pełne kosze jesiennych owoców.

Dziękujemy ci jabłonko, tobie śliwko miła,

żeś nas pięknym swym owocem hojnie obdarzyła.

Lucyna Krzemieniecka

 

„Jarzynowy wóz”- piosenka

Ref.: Tur, tur, tur, tur,

 tur, tur, tur, tur,

 tur, tur, tur, tur, tur.

Jechał, jechał wóz, smaczne rzeczy wiózł.

Tur, tur, tur, turkotał, smaczne rzeczy wiózł.

 1. Tu marchew czerwona, kapusta zielona,

rzodkiewek różowe kuleczki,

w złocistym kolorze słonecznik.

 1. Tu strąki fasoli i bobu do woli,

szpinaku zielona tam góra i burak pąsowy jak burak.

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close