Pomoc PP

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Wsparcie w Przedszkolu nr 119

Psycholog mgr Danuta Misiuda

dyżur czwartek 10.30- 12.30

https://youtu.be/j8C7g_Hpb90

Wsparcie w Poznaniu

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Adres:
ul. Św. Antoniego 42
61-359 Poznań

e-mail: poradnia7@op.pl
Telefon: 61 872 10 50
strona internetowa: www.poradnia7.poznan.pl

Dla Przedszkola nr 119

psycholog

Izabela Danielewicz

pedagog

Dorota Madalińska

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni nadal odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Mamy swój profil na facebooku, na którym znajdziecie Państwo wiele wartościowych informacji.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami, nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

 1. Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników.

 1. Dyżur Dyrektora Poradni

Szanowni Państwo, Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę,

w godz. 15.00-17.30,  w Poradni.

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

Terapia rodzinna

 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Marlena Tadzik,
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Aldona Paprzycka.

Rodzice chętni na uczestnictwo w terapii rodzinnej, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Wsparcie w problemie uzależnienia (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:
 • mgr Anna Pisula

Rodzice/młodzież potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania
 • mgr Anna Pisula

Rodzice potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
 • mgr Mariola Jankowska
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Alina Szymaniak
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Zuzanna Szczepańska

Nasi pedagodzy prowadzą terapię dla dzieci i wsparcie w pracy domowej dla rodziców w ramach przydzielonych placówek.

Terapia logopedyczna:

 • mgr Magdalena Najs
 • mgr Dorota Madalińska

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym logopedą prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Terapia Biofeedback:
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 1. Zajęcia grupowe/warsztatowe:
 • Zajęcia terapii psychologicznej dla dzieci 5-6 letnich w celu stymulacji rozwoju poznawczego i emocjonalnego (na terenie Poradni)
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, na terenie Poradni)
 • mgr Dorota Wojtkowska

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie Poradni)
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia profilaktyki uzależnień, profilaktyki dotyczącej zagrożeń internetowych, promocji zdrowia psychicznego (na terenie szkół)
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Słowa ostrzejsze niż nóż” w zakresie wyrażania emocji (na terenie szkół)
 • mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie efektywnych metod uczenia się (na terenie Poradni lub szkoły)
 • mgr Izabela Szeszuła,
 • mgr Zuzanna Szczepańska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Zuzanną Szczepańską, prowadzącą.

 • Zajęcia wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej (na terenie szkół)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 • Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” wspierające kompetencje wychowawcze (na terenie Poradni)
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Izabelą Danielewicz, psychologiem prowadzącym.

4.Prelekcje dla rodziców:

 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:
 • „Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie. Stawianie granic”.
 • „Wspieranie zdolności poznawczych, kierunkowych i twórczych dziecka”.
 • „Zachowania agresywne dzieci. Przyczyny, rodzaje, zapobieganie.”
 • mgr Aldona Paprzycka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Aldoną Paprzycką, prowadzącą.

5.Doradztwo zawodowe:

 • Indywidualne spotkania w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice widzący potrzebę spotkania w zakresie poradnictwa zawodowego, proszeni są o kontakt z wybranym doradcą zawodowym. Poradnictwo obejmuje dzieci/młodzież z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego – wspomagające w procesie rekrutacji (na terenie szkoły)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska
 • mgr Marlena Tadzik

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Marleną Tadzik lub p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącymi.

6.Coaching dla rodziców i nauczycieli:

 • Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla nauczycieli w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, obszaru budowania relacji z uczniami/rodzicami/współpracownikami.
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

7. Profil PPP7 na Facebooku

Szanowni Państwo Rodzice, Specjaliści i Nauczyciele

Mamy swój profil Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na portalu społecznościowym Facebook. Nie jesteśmy ekspertami w IT, ale postanowiliśmy uruchomić dla Państwa kolejny kanał komunikacyjny. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem, informacjami i być z Państwem w jeszcze lepszym kontakcie.

Na profilu znajdziecie materiały informacyjne, filmiki tematyczne, wskazówki do ćwiczeń i inne materiały, które mogą się przydać do bieżącego rozwiazywania różnorodnych problemów.

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania i potrzeby.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu i do współpracy z nami.

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

w Poznaniu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU

NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO

I.INFORMACJE WSTĘPNE

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na czas stanu epidemiologicznego zostaną zamieszczone na stronie internetowej poradni oraz przekazane do wszystkich szkół/przedszkoli i placówek edukacyjnych w rejonie pracy poradni.
 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA są również umieszczone na tablicy informacyjnej wewnątrz poradni.
 1. Rodzicom zgłaszającym dzieci do badań obligatoryjnie przesyła się PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA mailem, w celu zapoznania się z nimi i ich akceptacji wyrażonej w oświadczeniu.

 

II. INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, każda instytucja świadcząca usługi dla klientów jest zobowiązana do zachowania daleko idących środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem. W związku z tą koniecznością wprowadzamy procedury bezpieczeństwa zarówno dla klientów poradni, jak i dla naszych pracowników. W czasie trwania epidemii zmieni się również tryb funkcjonowania poradni. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami i zasadami organizacyjnymi. Diagnoza dziecka oraz czynności orzecznicze będą możliwe jedynie z ich pełnym zachowaniem zarówno przez pracowników, jak i klientów. Przed wyznaczeniem terminu podjęcia czynności diagnostycznych rodzic zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania drogą mailową (24 godziny przed badaniem) następującego oświadczenia:

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja …………………………………………, matka/ojciec …………………………………. oświadczam, że

           Imię i nazwisko rodzica/opiekuna                                  imię i nazwisko dziecka

zgodnie z moją wiedzą na dzień dzisiejszy, tj. (data wypełnienia i godzina):

– ani ja, ani osoby ze mną zamieszkujące lub z którymi mam częsty i bezpośredni kontakt nie są poddane kwarantannie;

– zgadzam się na pomiar temperatury bezdotykowym termometrem mojemu dziecku przed wejściem do Poradni;

– wyrażam zgodę na zastosowanie wprowadzonych przez poradnię procedur bezpieczeństwa (dezynfekcja i mycie rąk przed badaniem, zasady przekazywania dokumentacji, komunikacja w budynku);

– wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu i omówienie wyników badań w formie zdalnej;

– wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka po badaniu (dotyczy rodziców starszych dzieci, mieszkających w niedalekiej odległości od Poradni);

– zgadzam się, jeśli to możliwe, na przebywanie w trakcie badania mojego dziecka poza budynkiem Poradni; odbiór dziecka niezwłocznie – po uzyskaniu od diagnosty informacji o zakończeniu badania,

– zobowiązuję się poinformować Poradnię, jeśli w terminie dwóch tygodni od badania u mnie lub mojego dziecka wystąpią objawy zarażenia.

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna

 

III. INFORMACJE DLA SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI

 

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA poradni zostają przekazane do wszystkich szkół/przedszkoli/placówek w rejonie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 z prośbą o ich umieszczenie na stronie internetowej szkoły/przedszkola/placówki lub ich udostępnienie dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny.
 1. Konsultacje i różne formy wspomagania dla nauczycieli w okresie epidemii odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową.
 1. Informacje o dziecku/uczniu prosimy przesyłać na adres mailowy poradni w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem dyrektora, z informacją do jakiego pracownika ma trafić opinia.

 

IV. NOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

 1. Zgłoszenia na diagnozę i terapię analizuje zespół specjalistów pod kątem ich zasadności, pilności i ważności.
 1. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń i opinii niezbędnych w rekrutacji na kolejny etap edukacyjny. O dalszej kolejności rozpatrywania spraw decydują specjaliści (działający w Zespole Koordynującym Pracę Poradni).
 1. Wszelkie dokumenty: zgłoszenia, wnioski, zaświadczenia lekarskie – przyjmujemy: drogą mailową (skan lub zdjęcie z oryginalnym podpisem), pocztą tradycyjną, przy pomocy skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do poradni lub w wyjątkowych przypadkach: rodzic wypisuje dokumenty w wyznaczonym miejscu przed wejściem do sekretariatu.
 1. Odbiór lub wysyłka pocztą gotowej dokumentacji (opinii/orzeczenia) dla rodzica będzie uzgadniana indywidualnie.
 1. Konsultacje udzielane są przez pracowników telefonicznie i mailowo.
 1. Termin badania dziecka ustalamy telefonicznie po uprzednim dostarczeniu do poradni drogą elektroniczną lub podaną wyżej następujących dokumentów: zgłoszenia do poradni, oświadczenia rodzica/opiekuna, informacji o dziecku z przedszkola/szkoły.
 1. Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym oraz po wykonanej diagnozie – omówienie wyników badań przeprowadzamy telefonicznie. Po omówieniu wyników rodzic dziecka jest proszony o dostarczenie do poradni (drogą elektroniczną lub wskazaną wyżej) wniosku o wydanie opinii/orzeczenia wraz z koniecznymi załącznikami (dotyczy spraw na Zespół Orzekający).
 1. Informację o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego wraz z dokumentacją potwierdzającą wszczęcie postępowania administracyjnego rodzic/opiekun prawny otrzyma również drogą elektroniczną.
 1. Do placówki nie przyjmujemy klientów, którzy nie byli uprzednio umówieni telefonicznie.
 1. Do Poradni przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, z wykluczeniem chorób przewlekłych na podstawie dokumentacji medycznej.
 1. Rodzic/opiekun prawny, bez osób towarzyszących, przyprowadza i odbiera dziecko z Poradni i jeśli nie musi (mieszka niedaleko, przyjechał własnym autem itp.), to do niej nie wchodzi. Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa – bardzo istotna jest punktualność. O przybyciu rodzica z dzieckiem – proszę poinformować naciskając dzwonek przed wejściem do poradni.
 1. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci młodszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 1. Przed zakończeniem diagnozy rodzic/opiekun prawny zostaje telefonicznie poinformowany o orientacyjnej godzinie jej zakończenia. Diagnosta odprowadza dziecko przed drzwi poradni, ustala termin omówienia telefonicznego wyników badania.
 1. Dzieci przychodzą na badanie z własnymi przyborami pisarskimi. W trakcie badania potrzebny będzie długopis, ołówek, linijka.
 1. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny odbywają się w formie zdalnej.

 

V. ZABEZPIECZENIA WYMAGANE OD RODZICÓW

 

 1. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko z poradni osłania nos i usta (maseczka, chusta itp.).
 1. Rodzic/opiekun prawny poddaje się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
 1. Rodzic/opiekun prawny, który wypełnia dokumentację w wyznaczonym miejscu w poradni zobowiązany jest do nałożenia rękawiczek jednorazowych oraz zdezynfekowania rąk przed przystąpieniem do wypełniania dokumentacji.
 1. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi do poradni bez wyraźnej potrzeby. O przybyciu informuje dzwonkiem. Pracownicy odbierają dziecko i odprowadzają je do rodzica czekającego przed poradnią po zakończeniu badań.

 

VI. ZABEZPIECZENIA WYMAGANE OD DZIECI/MŁODZIEŻY

 

 1. Przed wejściem do poradni dziecko/uczeń poddaje się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
 1. Dziecko/uczeń przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dokładnie myje ręce, a następnie dezynfekuje je środkiem odkażającym (z wyjątkiem alergików skórnych, jeśli chorobę zgłasza rodzic).
 1. Dziecko/uczeń zasłania usta/nos (maseczka, chusta itp.).
 1. Dziecko/uczeń używa podczas diagnozy własnych przyborów pisarskich.
 1. W wyjątkowych przypadkach używa przyborów poradnianych, które można zdezynfekować.

 

VII. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – SEKRETARIAT

 

 1. Pracownicy sekretariatu zasłaniają usta i nos (maseczka, chusta itp.) używają przyłbic oraz jednorazowych rękawic (1 para na dzień pracy). Na bieżąco używają płynu odkażającego.
 1. Dokumenty wypełniane są przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym miejscu, przed wejściem do sekretariatu.
 1. Dokumenty odebrane od rodzica/opiekuna prawnego lub uzyskane pocztą/ze skrzynki podawczej odkładane są w ustalonym miejscu na 5 dni kwarantanny. Pracownik sekretariatu informuje konkretnych specjalistów (psychologa/pedagoga) o wpłynięciu poszczególnych dokumentów.

 

VIII. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

 1. Liczba badań nie może przekraczać 1 badania w danym dniu przez jednego pracownika.
 1. Powołano Zespół Koordynujący Pracę Poradni, który jest odpowiedzialny za grafik badań, ustalanie terminów zespołów orzekających, przyjmowanie dokumentacji.
 1. Pracownicy ustalają z Zespołem Koordynującym Pracę Poradni priorytety dotyczące terminów badań, grafik, konieczność powołania Zespołu Orzekającego.
 1. Każdy pracownik odbiera dziecko od rodzica przy wejściu do Poradni i tam je odprowadza, po zakończonym badaniu. Pracownik, pod którego opieką jest dziecko odpowiada za zachowanie wszystkich procedur bezpieczeństwa.
 1. Wszystkie możliwe działania (instruktaże, Zespoły Orzekające, opracowywanie wyników, analiza dokumentacji i dokumentów, wywiad, omawianie wyników i inne) odbywają się zdalnie (telefonicznie lub mailowo).
 1. Pierwszeństwo w badaniu ma dziecko, którego rodzic/opiekun prawny po kontakcie telefonicznym z pracownikiem Poradni, dostarczy wypełnione i podpisane:zgłoszenie do badań,oświadczenie, opinię o dziecku z przedszkola/szkoły otrzymane wcześniej mailem, lub pobrane ze strony internetowej. (Wzór oświadczenia w pierwszej części).
 1. Pracownicy pedagogiczni pełnią w poradni 2 dyżury w tygodniu w godzinach 9.00-13.00
 1. W poradni przeprowadza się jedno badanie – jednego dnia i w jednym gabinecie. Jeśli jeden gabinet dzielą dwie osoby – praca będzie odbywać się rotacyjnie. Drugi pracownik wykonuje w tym czasie pracę w formie zdalnej.
 1. Przed wejściem i przed wyjściem z gabinetu wszystkie osoby są zobowiązane do dokładnego umycia i/lub zdezynfekowania rąk.
 1. W trakcie badania, jeśli to możliwe, okno w gabinecie pozostaje otwarte, by ułatwić cyrkulację powietrza.
 1. Każdy pracownik w trakcie badania ma maseczkę, przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Dziecko/uczeń także zasłania twarz i znajduje się w maksymalnej możliwej odległości od diagnosty.
 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy dezynfekuje materiały testowe, swoje biurko, oparcie krzesła, klawiaturę i inne rzeczy, z którymi miał kontakt, a dokumentację zostawia na min. 24 godziny w gabinecie.
 1. W gabinetach są dostępne jednorazowe maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji i ręczniki papierowe oraz jednorazowe długopisy.

Wsparcie poza poradnią:

Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

dla uczniów i nauczycieli

https://pwpp.uksw.edu.pl/

♥♥♥

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

edukacja-zdrowotna.pl

Dzieci-w-wirtualnej-sieci_v20_internet

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci– telefon dla opiekunów dzieci do lat 6

dr Magdalena Stawicka
psycholog
tel. 664 497 582, e-mail: m.stawicka@fundacja05.pl

Magdalena Polaszewska- Nicke
psycholog
tel. 696 026 046, e-mail: m.polaszewska.nicke@fundacja05.pl

Beata Granops
psycholog, socjolog
tel. 501 034 850, e-mail: b.granops@fundacja05.pl

Adam Stepnowski-Said
psycholog
tel. 793 305 007, e-mail: a.stepnowski.said@fundacja05.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Telefon:

61 855 22 78, 509 913 992

E-mail:

sekretariat@kopd.poznan.pl

poradnictwo@kopd.poznan.pl

czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00,
piątek w godz. 9.00-19.00,
sobota w godz. 10.00-14.00

800 70 22 22

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego- bezpłatny telefon czynny całą dobę

800 12 12 12

bezpłatny telefon  zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu

800 100 102

Bezpłatna całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego dla każdego kto potrzebuje wsparcia w sytuacji  epidemii- utworzony przez Wojska Obrony Terytorialnej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close