Pomoc PP

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Wsparcie w Przedszkolu nr 119

Psycholog mgr Danuta Misiuda

dyżur poniedziałek 11-16

Gdy moje dziecko nie mówi…

https://youtu.be/j8C7g_Hpb90

Wsparcie w Poznaniu

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Adres:
ul. Św. Antoniego 42
61-359 Poznań

e-mail: poradnia7poznan@gmail.com
Telefon: 61 872 10 50
strona internetowa: www.poradnia7.poznan.pl

Dla Przedszkola nr 119

psycholog

Agnieszka Gidaszewska

poniedziałek-  13-17

wtorek-  8- 12.30

środa- 8- 13

czwartek- 11.30- 15

piątek- 8- 11

pedagog

Dorota Madalińska

poniedziałek- 13.15- 17.45

wtorek- 7.15- 9.45

środa- 12.15- 17.30

czwartek- 7.30- 12

piątek- 7.30-10.45

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni nadal odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami, nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

1.Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka.

2.Dyżur Dyrektora Poradni

Szanowni Państwo, Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę,

w godz. 15.00-17.30,  w Poradni.

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

3.Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania i konsultacje w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów i nauczycieli szkół i przedszkoli (na terenie poradni, telefonicznie, w aplikacji WhatsApp).
 • Inne spotkania (według potrzeb).

4.Zajęcia terapeutyczne       

 • Terapia i wsparcie psychologiczne –  (w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):
 • mgr Izabela Danielewicz
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak
 • mgr Aldona Paprzycka
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Daniela Szrejter
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Paulina Dubińska- Szalbierz
 • mgr Agnieszka Gidaszewska

Nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach przydzielonych placówek.

 • Indywidualna terapia zaburzeń lękowych dla dzieci w wieku 8-13 lat wg programu „Zaradny kot”
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

Terapia rodzinna

 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Dorota Wojtkowska,
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Aldona Paprzycka.

Rodzice chętni na uczestnictwo w terapii rodzinnej, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Wsparcie w problemie uzależnienia (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:
 • mgr Anna Pisula

Rodzice/młodzież potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania
 • mgr Anna Pisula

Rodzice potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
 • mgr Mariola Jankowska
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Alina Szymaniak
 • mgr Dorota Wojtkowska

Nasi pedagodzy prowadzą terapię dla dzieci i wsparcie w pracy domowej dla rodziców w ramach przydzielonych placówek.

Terapia logopedyczna:

 • mgr Magdalena Najs
 • mgr Dorota Madalińska

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym logopedą prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Terapia Biofeedback:
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

5.Zajęcia grupowe/warsztatowe:

 • Zajęcia terapii psychologicznej dla dzieci 5-6 letnich w celu stymulacji rozwoju poznawczego i emocjonalnego (na terenie Poradni)
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia dla uczniów zdolnych z klas II/III szkoły podstawowej rozwijające potencjał intelektualny i myślenie twórcze (na terenie Poradni)
 • mgr Aldona Paprzycka

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, na terenie Poradni)
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Aldona Paprzycka

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie Poradni)
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia profilaktyki uzależnień, profilaktyki dotyczącej zagrożeń internetowych, promocji zdrowia psychicznego (na terenie szkół)
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Słowa ostrzejsze niż nóż” w zakresie wyrażania emocji (na terenie szkół)
 • mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie efektywnych metod uczenia się (na terenie Poradni lub szkoły)
 • mgr Izabela Szeszuła,
 • mgr Zuzanna Szczepańska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Zuzanną Szczepańską, prowadzącą.

 • Zajęcia wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej (na terenie szkół)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 • Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” wspierające kompetencje wychowawcze (na terenie Poradni)
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Izabelą Danielewicz, psychologiem prowadzącym.

 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych 4-5 letnich „Rozwój poprzez ruch” wspierające rozwój psychoruchowy z elementami WWR, SI, KE ( na terenie Poradni)
 • mgr Paulina Dubińska- Szalbierz
 • mgr Agnieszka Gidaszewska

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Pauliną Dubińską- Szalbierz lub p. Agnieszką Gidaszewską, psychologami prowadzącymi i ustalenia  szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora przedszkola lub pedagoga

6.Prelekcje dla rodziców:

 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:
 • „Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie. Stawianie granic”.
 • „Wspieranie zdolności poznawczych, kierunkowych i twórczych dziecka”.
 • „Zachowania agresywne dzieci. Przyczyny, rodzaje, zapobieganie.”
 • mgr Aldona Paprzycka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Aldoną Paprzycką, prowadzącą.

7.Doradztwo zawodowe:

 • Indywidualne spotkania w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice widzący potrzebę spotkania w zakresie poradnictwa zawodowego, proszeni są o kontakt z wybranym doradcą zawodowym. Poradnictwo obejmuje dzieci/młodzież z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego – wspomagające w procesie rekrutacji (na terenie szkoły)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska
 • mgr Marlena Tadzik

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Marleną Tadzik lub p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącymi.

 • Coaching dla rodziców i nauczycieli:
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla nauczycieli w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, obszaru budowania relacji z uczniami/rodzicami/współpracownikami.
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

8. Profil PPP7 na Facebooku

Szanowni Państwo Rodzice, Specjaliści i Nauczyciele

Mamy swój profil Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na portalu społecznościowym Facebook. Nie jesteśmy ekspertami w IT, ale postanowiliśmy uruchomić dla Państwa kolejny kanał komunikacyjny. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem, informacjami i być z Państwem w jeszcze lepszym kontakcie.

Na profilu znajdziecie materiały informacyjne, filmiki tematyczne, wskazówki do ćwiczeń i inne materiały, które mogą się przydać do bieżącego rozwiazywania różnorodnych problemów.

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania i potrzeby.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu i do współpracy z nami.

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

w Poznaniu

Wsparcie poza poradnią:

Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

dla uczniów i nauczycieli

https://pwpp.uksw.edu.pl/

♥♥♥

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

edukacja-zdrowotna.pl

Dzieci-w-wirtualnej-sieci_v20_internet

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci– telefon dla opiekunów dzieci do lat 6

dr Magdalena Stawicka
psycholog
tel. 664 497 582, e-mail: m.stawicka@fundacja05.pl

Magdalena Polaszewska- Nicke
psycholog
tel. 696 026 046, e-mail: m.polaszewska.nicke@fundacja05.pl

Beata Granops
psycholog, socjolog
tel. 501 034 850, e-mail: b.granops@fundacja05.pl

Adam Stepnowski-Said
psycholog
tel. 793 305 007, e-mail: a.stepnowski.said@fundacja05.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Telefon:

61 855 22 78, 509 913 992

E-mail:

sekretariat@kopd.poznan.pl

poradnictwo@kopd.poznan.pl

czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00,
piątek w godz. 9.00-19.00,
sobota w godz. 10.00-14.00

800 70 22 22

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego- bezpłatny telefon czynny całą dobę

800 12 12 12

bezpłatny telefon  zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu

800 100 102

Bezpłatna całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego dla każdego kto potrzebuje wsparcia w sytuacji  epidemii- utworzony przez Wojska Obrony Terytorialnej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close